Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať
2015
2761,2758,2766,2772

Hodnotenie školy (2012 - 2015)

Celkové hodnotenie
-
3,5
6,5
4,4
Maturity
-
3,2
6,9
4,5
Testovanie 9
-
-
-
-
Pridaná hodnota
-
1,0
5,9
3,8
Nezamestnanosť absolventov
-
6,4
8,9
5,8
Prijímanie na VŠ v SR
-
7,1
6,9
8,0
Inšpekcia
-
-
-
-
Mimoriadne výsledky
-
0,0
0,6
1,5
hodnotenie používateľmi
nehodnotené
Maturity
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
Slovenský jazyk
-
-
21
60
95
75
20
59
Matematika
-
-
60
53
70
57
88
64
Maďarský jazyk
-
-
-
-
-
-
-
-
Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
-
-
-
-
-
-
Anglický jazyk B1
-
-
-
-
-
-
-
-
Anglický jazyk B2
-
-
9
55
47
67
37
65
Anglický jazyk C1
-
-
-
-
-
-
-
-
Nemecký jazyk B1
-
-
-
-
-
-
-
-
Nemecký jazyk B2
-
-
27
41
63
55
10
28
Nemecký jazyk C1
-
-
-
-
-
-
-
-
 
Testovanie 9
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
Slovenský jazyk
-
-
-
-
-
-
-
-
Matematika
-
-
-
-
-
-
-
-
Maďarský jazyk
-
-
-
-
-
-
-
-
Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
-
-
-
-
-
-
 
Pridaná hodnota
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
Pridaná hodnota zo slovenského jazyka
-
-
2
-7,71
73
2,09
8
-4,42
 
Nezamestnanosť absolventov
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
Nezamestnanosť absolventov
-
-
36
4,2
65
2,0
21
6,3
Regionálne uplatnenie
-
-
55
0,30
77
0,14
39
0,45
 
Prijímanie na VŠ v SR
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
Podiel absolventov prijatých na VŠ v SR
-
-
52
77
53
77
65
81
Úspešnosť prijímania na VŠ v SR
-
-
16
84
30
87
39
89
 
Inšpekcia
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
Riadenie školy
-
-
-
-
-
-
-
-
Podmienky výchovy a vzdelávania
-
-
-
-
-
-
-
-
Výchovno-vzdelávací proces
-
-
-
-
-
-
-
-
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
Mimoriadne výsledky žiakov
-
-
53
0,0
63
1,0
53
0,0
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
Počet učiteľov na 100 žiakov
-
-
25
8,4
9
7,7
80
13,4
Využívanie IKT / DT
-
-
7
29
66
83
100
100
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
Zdroje na žiaka
 
-
 
2 939
 
1 625
 
1 827
Vlastné zdroje školy
-
-
50
0,0
67
0,0
30
0,0
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
Počet žiakov
10
0
51
251
92
613
30
127
Počet externých žiakov
 
0
 
0
 
0
 
0
Podiel externých žiakov
 
-
 
0,0
 
0,0
 
0,0
Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
0
 
0
 
0
 
0
Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
-
 
0,0
 
0,0
 
0,0
Počet pedagógov
-
-
40
21
87
47
29
17