Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať
2019
2758,2766,2772

Hodnotenie školy (2016 - 2019)

Celkové hodnotenie
5,1
6,9
5,4
Maturity
4,9
7,2
4,8
Testovanie 9
-
-
-
Pridaná hodnota
5,6
6,1
6,0
Nezamestnanosť absolventov
8,1
8,7
5,3
Prijímanie na VŠ v SR
6,8
8,3
9,0
Inšpekcia
-
-
-
Mimoriadne výsledky
1,0
2,6
7,9
hodnotenie používateľmi
nehodnotené
Maturity
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
Slovenský jazyk
38
59
86
68
22
57
Matematika
40
52
51
55
84
64
Maďarský jazyk
-
-
-
-
-
-
Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
-
-
-
-
Anglický jazyk B1
-
-
-
-
-
-
Anglický jazyk B2
5
45
35
58
17
53
Anglický jazyk C1
-
-
-
-
-
-
Nemecký jazyk B1
-
-
-
-
-
-
Nemecký jazyk B2
-
-
20
38
-
-
Nemecký jazyk C1
-
-
-
-
-
-
 
Testovanie 9
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
Slovenský jazyk
12
67
-
-
-
-
Matematika
48
77
-
-
-
-
Maďarský jazyk
-
-
-
-
-
-
Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
-
-
-
-
 
Pridaná hodnota
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
Pridaná hodnota zo slovenského jazyka
42
-0,33
64
1,08
20
-1,71
 
Nezamestnanosť absolventov
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
Nezamestnanosť absolventov
32
5,1
83
1,3
-
-
Regionálne uplatnenie
43
0,60
91
0,16
-
-
 
Prijímanie na VŠ v SR
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
Podiel absolventov prijatých na VŠ v SR
44
72
85
87
88
88
Úspešnosť prijímania na VŠ v SR
9
80
73
94
100
100
 
Inšpekcia
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
Riadenie školy
-
-
-
-
-
-
Podmienky výchovy a vzdelávania
-
-
-
-
-
-
Výchovno-vzdelávací proces
-
-
-
-
-
-
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
Mimoriadne výsledky žiakov
50
0,0
74
3,4
97
12,3
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
Počet učiteľov na 100 žiakov
0
6,8
13
8,0
68
11,0
Využívanie IKT / DT
100
100
33
95
100
100
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
Zdroje na žiaka
 
-
 
-
 
-
Vlastné zdroje školy
-
-
-
-
-
-
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
Počet žiakov
45
222
86
528
34
163
Počet externých žiakov
 
0
 
0
 
0
Podiel externých žiakov
 
0,0
 
0,0
 
0,0
Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
0
 
0
 
0
Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
0,0
 
0,0
 
0,0
Počet pedagógov
24
15
80
42
31
18