Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

OA Milana Hodžu, Martina Rázusa 1, Trenčín

506 žiakov (z toho 0 externých)
0 zo sociálne znevýhodneného prostredia
43 pedagógov

+ Hodnotenie školy (Zahŕňa výsledky za šk. roky 2011/12 - 2014/15)

8,6
škola s vynikajúcimi výsledkami žiakov
čo to znamená?
9,2Maturity
9,3Pridaná hodnota
9,2Nezamestnanosť absolventov
9,1Prijímanie na VŠ v SR
3,4Mimoriadne výsledky
-Inšpekcia
5,6Finančné zdroje

Ohodnoťte školu

5,0

1 hodnoteniePridať komentár

Údaje za jednotlivé ukazovatele  (za šk. rok 2014/15)

Maturity
percentil
v rámci SOŠ
počet bodov
zo 100
priemer
za SOŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
99
62
44
na základe 122 žiakov
+Matematika
22
17
28
na základe 3 žiakov
+Maďarský jazyk
-
-
44
 
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
40
 
+Anglický jazyk B1
82
61
51
na základe 94 žiakov
+Anglický jazyk B2
32
71
76
na základe 8 žiakov
+Nemecký jazyk B1
90
60
40
na základe 16 žiakov
+Nemecký jazyk B2
84
87
65
na základe 3 žiakov
 
Pridaná hodnota
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Pridaná hodnota zo slovenského jazyka
92
6,36
0,05
na základe 114 žiakov
 
Nezamestnanosť absolventov
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Nezamestnanosť absolventov
90
2,5 %
10,7 %
3 z 119 absolventov
+Regionálne uplatnenie
86
0,48
1,24
2,5 % oproti 5,3 % v okrese
 
Prijímanie na VŠ v SR
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Podiel absolventov prijatých na VŠ v SR
-
-
-
 
+Úspešnosť prijímania na VŠ v SR
-
-
-
 
 
Inšpekcia
percentil
v rámci SOŠ
počet bodov
zo 100
priemer
za SOŠ

poznámka
+Riadenie školy
-
-
74
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+Podmienky výchovy a vzdelávania
-
-
74
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+Výchovno-vzdelávací proces
-
-
74
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
80
1,6
1,0
800 € na 492 žiakov
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
16
9,3
13,3
46 učiteľov na 492 žiakov
+Využívanie IKT
80
74 %
54 %
34 z 46 učiteľov
+Podiel kvalifikovaných pedagógov
-
-
-
 
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Zdroje na žiaka
77
2 163 €
2 566 €
1 064 039 € na 492 žiakov
+Vlastné zdroje školy
22
0,0 %
9,2 %
476 € k 1 063 560 €
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Počet žiakov
83
492
298
+Počet externých žiakov
-
0
18
+Podiel externých žiakov
-
0,0 %
7,9 %
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
-
0
0
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
-
0,0 %
0,0 %
+Počet pedagógov
74
46
37
 

Komentár školy

Pokiaľ máte záujem, pošlite, prosím, stručný text predstavujúci vašu školu, spolu s najväčšími dosiahnutými úspechmi, na .

Komentáre používateľov