Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "ZŠ Zvolen"

Zvolen

hodnotenie

Základná škola, Hodžova 97,3
Základná škola, Hrnčiarska 18,9
Základná škola, J.Alexyho 16,3
Základná škola, M. Rázusa 37,5
Základná škola, Námestie mládeže 176,7
Základná škola, Petra Jilemnického 15,8
Základná škola, Petra Jilemnického 28,3

Zvolenská Slatina

hodnotenie

Základná škola s MŠ, Ul. T. Vansovej 3-