Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "ZŠ Spišská Nová Ves"

Spišská Nová Ves

hodnotenie

Základná škola, Hutnícka 166,1
Základná škola, Ing. O. Kožucha 118,0
Základná škola, Komenského 25,5
Základná škola, Levočská 117,0
Základná škola, Lipová 137,5
Základná škola, Nad Medzou 16,8
Základná škola, Z. Nejedlého 25,9
ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Markušovská cesta 85,7