Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "ZŠ Nitra"

Nitra

hodnotenie

Piaristická ZŠ, Piaristická 6-
Súkr. základná škola, Javorová 644/12-
Základná škola, Beethovenova 116,5
Základná škola, Benkova 347,0
Základná škola, Cabajská 27,2
Základná škola, Fatranská 146,8
Základná škola, Krčméryho 2-
Základná škola, Na Hôrke 306,5
Základná škola, Nábrežie mládeže 56,7
Základná škola, Ščasného 22-
Základná škola, Škultétyho 16,5
Základná škola, Topoľová 87,6
Základná škola, Tulipánová 16,8
Základná škola s MŠ, Dlhá 78-
Základná škola s MŠ, Novozámocká 129-
ZŠ - SKŠ, Farská 437,3
ZŠ kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 17,4
ZŠ kráľa Svätopluka, Dražovská 6-
ZŠ sv. Marka, Petzwalova 1-

Nitra nad Ipľom

hodnotenie

Základná škola, Nitra nad Ipľom 96-