Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "ZŠ Nitra"

Nitra

hodnotenie

Piaristická ZŠ, Piaristická 6-
Súkr. základná škola, Javorová 644/12-
Základná škola, Beethovenova 117,0
Základná škola, Benkova 348,0
Základná škola, Cabajská 27,4
Základná škola, Fatranská 146,4
Základná škola, Krčméryho 2-
Základná škola, Na Hôrke 306,0
Základná škola, Nábrežie mládeže 56,3
Základná škola, Ščasného 22-
Základná škola, Škultétyho 15,9
Základná škola, Topoľová 86,9
Základná škola, Tulipánová 16,4
Základná škola s MŠ, Dlhá 78-
Základná škola s MŠ, Novozámocká 129-
ZŠ - SKŠ, Farská 437,8
ZŠ kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 18,4
ZŠ kráľa Svätopluka, Dražovská 66,8
ZŠ sv. Marka, Petzwalova 1-

Nitra nad Ipľom

hodnotenie

Základná škola, Nitra nad Ipľom 96-