Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "ZŠ Martin"

Dolný Kubín

hodnotenie

Základná škola, Ul. Martina Hattalu 21516,7

Martin

hodnotenie

Evanjelická ZŠ, M.R.Štefánika 17-
Evanjelická ZŠ pri ESŠ, M. R. Štefánika 19-
Katolícka ZŠ s MŠ A. Bernoláka, Tomášikova 18,0
Súkromná základná škola BellAmos, Východná 18-
Súkromná základná škola Tomáša Zanovita, Východná 18-
Základná škola, Aurela Stodolu 606,2
Základná škola, Nade Hejnej 46,2
Základná škola, Jozefa Kronera 256,1
Základná škola, P. Mudroňa 37,0
Základná škola Alexandra Dubčeka, Družstevná 118,6
Základná škola s MŠ, Podhájska 10A5,5
Základná škola s MŠ, Hurbanova 277,2
Základná škola s MŠ, Priehradná 11-
Základná škola s MŠ, J.V.Dolinského 25,9

Martin nad Žitavou

hodnotenie

Základná škola, Martin nad Žitavou 110-

Žilina

hodnotenie

Základná škola, Martinská 207,9