Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "ZŠ Martin"

Dolný Kubín

hodnotenie

Základná škola, Ul. Martina Hattalu 21516,7

Martin

hodnotenie

Evanjelická ZŠ, M.R.Štefánika 17-
Evanjelická ZŠ pri ESŠ, M. R. Štefánika 19-
Katolícka ZŠ s MŠ A. Bernoláka, Tomášikova 17,8
Súkromná základná škola BellAmos, Východná 18-
Súkromná základná škola Tomáša Zanovita, Východná 185,8
Základná škola, Aurela Stodolu 606,3
Základná škola, Nade Hejnej 46,8
Základná škola, Jozefa Kronera 256,2
Základná škola, P. Mudroňa 37,5
Základná škola Alexandra Dubčeka, Družstevná 117,7
Základná škola s MŠ, Podhájska 10A6,2
Základná škola s MŠ, Hurbanova 277,6
Základná škola s MŠ, Priehradná 11-
Základná škola s MŠ, J.V.Dolinského 26,1

Martin nad Žitavou

hodnotenie

Základná škola, Martin nad Žitavou 110-

Žilina

hodnotenie

Základná škola, Martinská 209,0