Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "ZŠ Bratislava - Ružinov"

Bratislava - Ružinov

hodnotenie

Spojená škola - ZŠ sv. Vincenta de Paul, Bachova 4-
Súkromná základná škola, Ružová dolina 29-
Súkromná ZŠ s MŠ, Vlčie hrdlo 50-
Základná škola, Borodáčova 2-
Základná škola, Drieňová 167,1
Základná škola, Kulíškova 85,3
Základná škola, Medzilaborecká 116,9
Základná škola, Mierová 467,8
Základná škola, Nevädzová 26,7
Základná škola, Ostredková 147,8
Základná škola, Ružová dolina 29-
Základná škola, Vrútocká 586,4
Základná škola Košická, Košická8,0
Základná škola Košická (PYP), Novohradská 3-