Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "ZŠ Bratislava - Ružinov"

Bratislava - Ružinov

hodnotenie

Spojená škola - ZŠ sv. Vincenta de Paul, Bachova 47,2
SŠ-Základná škola, Ostredková 10-
Súkromná základná škola, Ružová dolina 29-
Súkromná ZŠ s MŠ, Vlčie hrdlo 50-
Základná škola, Borodáčova 2-
Základná škola, Drieňová 167,5
Základná škola, Kulíškova 85,3
Základná škola, Medzilaborecká 117,1
Základná škola, Mierová 468,0
Základná škola, Nevädzová 26,8
Základná škola, Ostredková 148,2
Základná škola, Ružová dolina 29-
Základná škola, Vrútocká 586,9
Základná škola Košická, Košická-
Základná škola Košická (PYP), Novohradská 3-