Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "ZŠ Banská Bystrica"

Banská Bystrica

hodnotenie

Súkr. základná škola, Lazovná 6-
Súkromná základná škola, Ružová 14-
Súkromná základná škola, Mládežnícka 51-
Základná škola, Ďumbierska 178,9
Základná škola, Golianova 87,4
Základná škola, Jána Bakossa 56,0
Základná škola, Moskovská 27,7
Základná škola, Okružná 2-
Základná škola, Pieninská 275,6
Základná škola, Radvanská 18,2
Základná škola, Sitnianska 326,4
Základná škola, Spojová 146,9
Základná škola, Trieda SNP 206,2
Základná škola JGT, Gaštanová 12-
Základná škola s MŠ, Nám.Štefana Moysesa 23-
Základná škola SSV, Skuteckého 88,8