Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "SOŠ Zvolen"

Lučenec

hodnotenie

SOŠ hotel. sl. a dopravy, Zvolenská cesta 832,9

Zvolen

hodnotenie

SOŠ drevárska, Lučenecká 173,8
SOŠ podnikania, ul. Nám. Mládeže 173,1
SOŠ technická, J. Švermu 15,0
Spojená škola - OA, Lieskovská cesta 1-
SPŠ dopravná, Sokolská 944,1
Stred. zdravot. škola, J. Kozáčeka 46,4
Stredná odborná škola, Jabloňová 13514,2
Súkr. SOŠ scén. výtvar., Kalinčiakova 87-
Súkr. ŠUP, Môťovská cesta 81644,5