Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "SOŠ Zvolen"

Lučenec

hodnotenie

SOŠ hotel. sl. a dopravy, Zvolenská cesta 833,3

Zvolen

hodnotenie

SOŠ drevárska, Lučenecká 175,4
SOŠ podnikania, ul. Nám. Mládeže 172,5
SOŠ technická, J. Švermu 15,0
Spojená škola - OA, Lieskovská cesta 1-
SPŠ dopravná, Sokolská 943,9
Stred. zdravot. škola, J. Kozáčeka 46,2
Stredná odborná škola, Jabloňová 13514,7
Súkr. SOŠ scén. výtvar., Kalinčiakova 87-
Súkr. ŠUP, Môťovská cesta 81644,1