Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "SOŠ Spišská"

Spišská Nová Ves

hodnotenie

Hotelová akadémia, Radničné námestie 15,6
SOŠ drevárska, Filinského 74,3
SOŠ ekonomická, Stojan 16,6
SOŠ stavebná, Markušovská cesta 45,5
Stred.priemyselná škola, Markušovská cesta 2-
Stredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 67,0