Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "SOŠ Prievidza"

Prievidza

hodnotenie

Obchodná akadémia, F. Madvu 26,6
SOŠ obchodu a služieb, Nábr. J. Kalinčiaka 14,7
Stredná odborná škola, T. Vansovej 324,5
Stredná odborná škola, Vinohradnícka 8-
Súkromná OA, Bakalárska 2-
Súkromná SOŠ CA&TS, Ul. Sama Chalupku 312/12-
SZŠ, Vinohradnícka 8-