Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "SOŠ Nové"

Bratislava - Nové Mesto

hodnotenie

Hotelová akadémia, Mikovíniho 14,7
Obchodná akadémia, Račianska 1077,0
SOŠ beauty služieb, Račianska 1054,3
SOŠ polygrafická, Račianska 1905,6
Spojená škola - SOŠ, Račianska 78-
Súkromná stredná odborná škola HOST, Pionierska 155,3

Čadca

hodnotenie

Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu, Ul. 17. novembra 27015,7
SOŠ obchodu a služieb, Ul. 17. novembra 25794,3

Kysucké Nové Mesto

hodnotenie

SOŠ strojnícka, Športová 13266,1
SPŠ inf. technológií, Nábrežná 13256,7

Nové Mesto nad Váhom

hodnotenie

SOŠ obchodu a služieb, Piešťanská 80-
Stredná priemyselná škola, Bzinská 116,0

Nové Zámky

hodnotenie

SOŠ dopr. služ., Jesenského 13,4
SOŠ hotel. služ. a obch., Zdravotnícka 34,9
SŠ - SPŠE S. A. Jedlika, Komárňanská 287,0
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nitrianska cesta 61-
Stredná odborná škola stavebná (s VJM), Nitrianska cesta 616,4
Stredná zdravot. škola, Pod kalváriou 15,6

Topoľčany

hodnotenie

Obchodná akadémia, Inovecká 20416,8
Stredná zdravot. škola, 17. novembra 10565,3