Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "SOŠ Nové"

Bratislava - Nové Mesto

hodnotenie

Hotelová akadémia, Mikovíniho 16,1
Obchodná akadémia, Račianska 1078,2
SOŠ beauty služieb, Račianska 1055,9
SOŠ polygrafická, Račianska 1905,6
Spojená škola - SOŠ, Račianska 78-
Súkromná SOŠ HOST, Riazanská 753,5

Čadca

hodnotenie

Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu, Ul. 17. novembra 27017,1
SOŠ obchodu a služieb, Ul. 17. novembra 25794,9

Kysucké Nové Mesto

hodnotenie

SOŠ strojnícka, Športová 13265,9
SPŠ inf. technológií, Nábrežná 13257,2

Nové Mesto nad Váhom

hodnotenie

SOŠ obchodu a služieb, Piešťanská 80-
Stredná priemyselná škola, Bzinská 116,0

Nové Zámky

hodnotenie

SOŠ dopr. služ., Jesenského 13,3
SOŠ hotel. služ. a obch., Zdravotnícka 34,8
SŠ - SPŠE S. A. Jedlika, Komárňanská 287,2
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nitrianska cesta 61-
Stredná odborná škola stavebná (s VJM), Nitrianska cesta 617,1
Stredná zdravot. škola, Pod kalváriou 15,0

Topoľčany

hodnotenie

Obchodná akadémia, Inovecká 20415,6
Stredná zdravot. škola, 17. novembra 10566,6