Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "SOŠ Michalovce"

Michalovce

hodnotenie

Obchodná akadémia, Kapušianska 26,0
SOŠ obchodu a služieb, Školská 44,6
SOŠ sv. Cyrila a Metoda, Tehliarska 2-
SOŠ technická, Partizánska 15,4
Stredná zdravot.škola, Masarykova 276,3
Súkromná hotelová akadémia Dufincova, Komenského 1-
Súkromná SPŠ odevná, Komenského 1-