Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "SOŠ Martin"

Holíč

hodnotenie

Stredná odborná škola, Nám. sv. Martina 53,8

Martin

hodnotenie

Obchodná akadémia, Bernolákova 25,3
SOŠ dopravná, Zelená 23,7
SOŠ obchodu a služieb, Stavbárska 113,2
Spojená škola, Československej armády 245,1
SPŠ technická, L. Novomeského 246,9
Súkr.stredná umel.škola, ul. J.Lettricha č.3-
Súkromná SŠ, Ul. J. Lettrich č. 3-

Trenčín

hodnotenie

OA Milana Hodžu, Martina Rázusa 17,1