Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "SOŠ Martin"

Holíč

hodnotenie

Stredná odborná škola, Nám. sv. Martina 54,3

Martin

hodnotenie

Obchodná akadémia, Bernolákova 25,3
SOŠ dopravná, Zelená 24,3
SOŠ obchodu a služieb, Stavbárska 114,1
Spojená škola, Československej armády 244,7
SPŠ technická, L. Novomeského 247,1
Súkr.stredná umel.škola, ul. J.Lettricha č.3-
Súkromná SŠ, Ul. J. Lettrich č. 3-

Trenčín

hodnotenie

OA Milana Hodžu, Martina Rázusa 17,4