Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "SOŠ Košice"

Košice - Barca

hodnotenie

SOŠ veterinárna, Nám.mladých poľnoho. 24,5

Košice - Dargovských Hrdinov

hodnotenie

Spojená škola - SUŠ, Exnárova 8-
Súkr.str.odborná škola, Postupimská 371,9

Košice - Juh

hodnotenie

Hotelová akadémia, Južná trieda 105,0
SOŠ automobilová, Moldavská cesta 23,0
SOŠ pedagogická sv. Cyrila a Metoda, Južná trieda 485,2
SOŠ poľnoh. a služieb, Kukučínova 23-
SOŠ technická, Kukučínova 231,4
SPŠ hutnícka, Alejová 1-
Stredná odborná škola, Gemerská 12,0
Stredná odborná škola, Južná trieda 48-
Stredná odborná škola, Ostrovského 13,6
Stredná zdravot.škola, Kukučínova 406,2
Súkr. pdg. a soc. akadémia, Požiarnická 1-
Súkromná SOŠ PAMIKO, Kukučínova 23-

Košice - Nad jazerom

hodnotenie

Obchodná akadémia, Polárna 12,6
Súkr.str.odborná škola, Bukovecká 175,4
Súkromná SOŠ, Dneperská 1-

Košice - Sever

hodnotenie

Obchodná akadémia, Watsonova 616,6
SPŠ elektrotechnická, Komenského 447,9
SPŠ strojnícka, Komenského 25,6

Košice - Staré Mesto

hodnotenie

SOŠ Jána Bocatia, Bocatiova 12,6
SOŠ železničná, Palackého 143,2
SPŠ dopravná, Hlavná 1134,6
SPŠ stavebná a geodet., Lermontovova 16,5
Stredná odborná škola, Grešákova 13,7
Stredná zdravot. škola, Moyzesova 177,4
Súkr. SOŠ ekonom. Tercium, Palackého 14-
SZŠ sv. Alžbety, Mäsiarska 256,1
Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 155,4

Košice - Šaca

hodnotenie

Stredná odborná škola, Učňovská 55,3

Košice - Západ

hodnotenie

Súkr. ŠUP filmová, Petzvalova 28,2