Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "SOŠ Košice"

Košice - Barca

hodnotenie

SOŠ veterinárna, Nám.mladých poľnoho. 24,8

Košice - Dargovských Hrdinov

hodnotenie

Spojená škola - SUŠ, Exnárova 8-
Súkr.str.odborná škola, Postupimská 373,2

Košice - Juh

hodnotenie

Hotelová akadémia, Južná trieda 105,0
SOŠ automobilová, Moldavská cesta 22,1
SOŠ pedagogická sv. Cyrila a Metoda, Južná trieda 484,8
SOŠ poľnoh. a služieb, Kukučínova 23-
SOŠ technická, Kukučínova 230,6
SPŠ hutnícka, Alejová 1-
Stredná odborná škola, Gemerská 12,0
Stredná odborná škola, Južná trieda 48-
Stredná odborná škola, Ostrovského 13,5
Stredná zdravot.škola, Kukučínova 405,3
Súkr. pdg. a soc. akadémia, Požiarnická 1-
Súkromná SOŠ PAMIKO, Kukučínova 23-

Košice - Nad jazerom

hodnotenie

Obchodná akadémia, Polárna 13,4
Súkr.str.odborná škola, Bukovecká 176,1
Súkromná SOŠ, Dneperská 1-

Košice - Sever

hodnotenie

Obchodná akadémia, Watsonova 615,5
SPŠ elektrotechnická, Komenského 447,5
SPŠ strojnícka, Komenského 25,2

Košice - Staré Mesto

hodnotenie

SOŠ Jána Bocatia, Bocatiova 12,3
SOŠ železničná, Palackého 143,7
SPŠ dopravná, Hlavná 1135,6
SPŠ stavebná a geodet., Lermontovova 15,1
Stredná odborná škola, Grešákova 15,9
Stredná zdravot. škola, Moyzesova 177,4
Súkr. SOŠ ekonom. Tercium, Palackého 14-
SZŠ sv. Alžbety, Mäsiarska 255,6
Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 155,1

Košice - Šaca

hodnotenie

Stredná odborná škola, Učňovská 54,7

Košice - Západ

hodnotenie

Súkr. ŠUP filmová, Petzvalova 26,9