Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "SOŠ Bratislava"

Bratislava - Devínska Nová Ves

hodnotenie

Súkr. SOŠ Duálna akadémia, Jána Jonáša 54,7

Bratislava - Dúbravka

hodnotenie

SOŠ pedagogická, Bullova 26,8
SPŠ elektrotechnická, Karola Adlera 58,1
Súkr. SOŠ veterinárna, Pod brehmi 6/A-

Bratislava - Karlova Ves

hodnotenie

Škola umeleckého priemyslu, Dúbravská cesta 116,7

Bratislava - Nové Mesto

hodnotenie

Hotelová akadémia, Mikovíniho 16,1
Obchodná akadémia, Račianska 1078,2
SOŠ beauty služieb, Račianska 1055,9
SOŠ polygrafická, Račianska 1905,6
Spojená škola - SOŠ, Račianska 78-
Súkromná SOŠ HOST, Riazanská 753,5

Bratislava - Petržalka

hodnotenie

Obchodná akadémia, Dudova 46,5
Obchodná akadémia, Hrobákova 116,0
S-športová SOŠ, M. C. Sklodowskej 14,6
SOŠ, Farského 93,6
SOŠ podnikania, Strečnianska 202,9
SOŠ technická, Vranovská 4-
SPŠ elektrotechnická, Hálova 165,9
Súkr. obchodná akadémia, Kremnická 26-
Súkr. ŠUP, Vlastenecké námestie 16,7
Súkromná SOŠ, Lachova 1-
Súkromná SOŠOOaM, Vranovská 43,9
SZŠ, Strečnianska 207,1

Bratislava - Podunajské Biskupice

hodnotenie

Súkr. hotelová akadémia, Biskupická 21-
Súkr. obchodná akadémia, Dudvážska 6-
Súkr. SOŠ pedagogická, Bieloruská 1-
Súkromná SOŠ, Bieloruská 1-

Bratislava - Rača

hodnotenie

SOŠ - HSaO, Na pántoch 93,5
SOŠ - IT, Hlinícka 14,9
SOŠ masmed. a inf. št., Kadnárova 76,2

Bratislava - Ružinov

hodnotenie

Obchodná akadémia, Nevädzová 36,9
SOŠ dopravná, Kvačalova 20-
SOŠ drevárska, Pavlovičova 3-
SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 504,7
SOŠ kaderníctva a vizáž., Svätoplukova 25,5
SOŠ obch.a služieb, Sklenárova 14,8
SOŠ technológií a remes., Ivanská cesta 214,7
SPŠ dopravná, Kvačalova 205,7
SPŠ stavebná, Drieňová 35-
SPŠSaG, Drieňová 356,0
Súkr. ped. a soc. akad, Ružová Dolina 29-
Súkr. SOŠ, Exnárova 204,9
Súkromná ŠUP, Ivanská cesta 216,5
SZŠ, Záhradnícka 448,0
Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 76,9

Bratislava - Staré Mesto

hodnotenie

SOŠ elektr. Frassatiho, Vazovova 123,9
SOŠ geodetická, Vazovova 14-
SPŠ elektrotechnická, Zochova 96,2
SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie 57,5

Bratislava - Vajnory

hodnotenie

SOŠ elektrotechnická, Rybničná 593,8