Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "SOŠ Bratislava"

Bratislava - Devínska Nová Ves

hodnotenie

Súkr. SOŠ Duálna akadémia, Jána Jonáša 56,3

Bratislava - Dúbravka

hodnotenie

SOŠ pedagogická, Bullova 26,2
SPŠ elektrotechnická, Karola Adlera 57,4
Súkr. SOŠ veterinárna, Pod brehmi 6/A-

Bratislava - Karlova Ves

hodnotenie

Škola umeleckého priemyslu, Dúbravská cesta 116,7

Bratislava - Nové Mesto

hodnotenie

Hotelová akadémia, Mikovíniho 14,7
Obchodná akadémia, Račianska 1077,0
SOŠ beauty služieb, Račianska 1054,3
SOŠ polygrafická, Račianska 1905,6
Spojená škola - SOŠ, Račianska 78-
Súkromná stredná odborná škola HOST, Pionierska 155,3

Bratislava - Petržalka

hodnotenie

Obchodná akadémia, Dudova 43,9
Obchodná akadémia, Hrobákova 116,5
S-športová SOŠ, M. C. Sklodowskej 14,4
SOŠ, Farského 91,8
SOŠ podnikania, Strečnianska 20-
SOŠ technická, Vranovská 4-
SPŠ elektrotechnická, Hálova 165,6
Súkr. obchodná akadémia, Kremnická 26-
Súkr. ŠUP, Vlastenecké námestie 15,9
Súkromná SOŠ, Lachova 1-
Súkromná SOŠOOaM, Vranovská 43,4
SZŠ, Strečnianska 206,6

Bratislava - Podunajské Biskupice

hodnotenie

Súkr. hotelová akadémia, Biskupická 21-
Súkr. obchodná akadémia, Dudvážska 6-
Súkr. SOŠ pedagogická, Bieloruská 1-
Súkromná SOŠ, Bieloruská 1-

Bratislava - Rača

hodnotenie

SOŠ - HSaO, Na pántoch 93,6
SOŠ - IT, Hlinícka 13,8
SOŠ masmed. a inf. št., Kadnárova 75,4

Bratislava - Ružinov

hodnotenie

Obchodná akadémia, Nevädzová 37,2
SOŠ dopravná, Kvačalova 20-
SOŠ drevárska, Pavlovičova 3-
SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 505,9
SOŠ kaderníctva a vizáž., Svätoplukova 24,5
SOŠ obch.a služieb, Sklenárova 13,2
SOŠ technológií a remes., Ivanská cesta 213,4
SPŠ dopravná, Kvačalova 205,4
SPŠ stavebná, Drieňová 35-
SPŠSaG, Drieňová 355,0
SS-SOŠ drevárska, Tokajícka 24-
Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 448,3
Súkr. ped. a soc. akad, Ružová Dolina 29-
Súkr. SOŠ, Exnárova 204,3
Súkromná ŠUP, Ivanská cesta 215,4
Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 75,8

Bratislava - Staré Mesto

hodnotenie

SOŠ elektr. Frassatiho, Vazovova 123,4
SOŠ geodetická, Vazovova 14-
SPŠ elektrotechnická, Zochova 95,3
SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie 56,1

Bratislava - Vajnory

hodnotenie

SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59-