Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "Gym Prešov"

Prešov

hodnotenie

Ev.spoj.šk.-Ev.kol.gym., Námestie legionárov 36,6
Gymnázium, Konštantínova 27,0
Gymnázium J. A. Raymana, Mudroňova 208,2
Gymnázium P. P. Gojdiča, Bernolákova 21-
Gymnázium sv. Mikuláša, Duklianska 165,3
Gymnázium sv. Moniky, Tarasa Ševčenka 17,1
Spojená škola-Gymnázium, Sládkovičova 4-
Súkr. str. športová škola, Smetanova 21,7
Súkromná spojená škola European English School - Gymnázium, Solivarská 28-