Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "Gym Prešov"

Prešov

hodnotenie

Ev.spoj.šk.-Ev.kol.gym., Námestie legionárov 36,7
Gymnázium, Konštantínova 27,1
Gymnázium J. A. Raymana, Mudroňova 208,3
Gymnázium P. P. Gojdiča, Bernolákova 214,1
Gymnázium sv. Mikuláša, Duklianska 166,9
Gymnázium sv. Moniky, Tarasa Ševčenka 17,2
Spojená škola-Gymnázium, Sládkovičova 46,8
Súkr. str. športová škola, Smetanova 22,2
Súkromná spojená škola European English School - Gymnázium, Solivarská 286,3