Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "Gym Banská"

Banská Bystrica

hodnotenie

Evanjelické gymnázium, Skuteckého 56,3
Gymnázium J.G.T., J.G.Tajovského 258,1
Gymnázium A.S., J.A Komenského 185,0
Gymnázium M.K., Mládežnícka 514,3
Katolícke gymnázium Š.M, Hurbanova 96,3
Súkr. gymnázium BB, Ružová ulica 15/A-

Banská Štiavnica

hodnotenie

Gymnázium A.K., Kolpašská 1738/97,4
Kat. spojená škola - G, Gwerkovej-Göllnerovej 9-
Spojená kat. škola - G, Kammerhofská 1-