Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Kritériá

Dosiahli ste maximálny počet stĺpcov. Ak chcete zobraziť ďalší ukazovateľ, musíte niektorý odobrať.

Hodnotenie škôl

Ukazovatele

Maturity
Slovenský jazykMatematikaMaďarský jazykSlovenský jazyk a slovenská literatúraAnglický jazyk B1Anglický jazyk B2Anglický jazyk C1Nemecký jazyk B1Nemecký jazyk B2Nemecký jazyk C1
Testovanie 5
Slovenský jazykMatematikaMaďarský jazyk
Testovanie 9
Slovenský jazykMatematikaMaďarský jazykSlovenský jazyk a slovenská literatúra
Pridaná hodnota
Pridaná hodnota zo slovenského jazyka
Nezamestnanosť absolventov
Nezamestnanosť absolventovRegionálne uplatnenie
Prijímanie na VŠ v SR
Podiel absolventov prijatých na VŠ v SRÚspešnosť prijímania na VŠ v SR
Inšpekcia
Riadenie školyPodmienky výchovy a vzdelávaniaVýchovno-vzdelávací proces9. ročník Slovenský jazyk4. ročník Prírodoveda9. ročník Fyzika9. ročník Prírodopis
Mimoriadne výsledky
Mimoriadne výsledky žiakov
Pedagogický zbor
Počet učiteľov na 100 žiakovVyužívanie IKT / DT
Finančné zdroje
Zdroje na žiakaVlastné zdroje školy
Ostatné ukazovatele
Počet žiakovPočet externých žiakovPodiel externých žiakovPočet žiakov zo soc. znevýh. prostrediaPodiel žiakov zo soc. znevýh. prostrediaPočet pedagógov
1234...>57
!
Škola má aspoň 20 externých žiakov alebo aspoň 20 % externých žiakov. Veľký podiel externých žiakov môže negatívne ovplyvniť priemerné výsledky žiakov školy, keďže sa často popri štúdiu venujú aj práci a rodine.
!
Škola má aspoň 10 žiakov alebo aspoň 10 % žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Veľký podiel žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia môže negatívne ovplyvniť priemerné výsledky žiakov školy, keďže majú obmedzené možnosti vzdelávania sa mimo školského vyučovania.