Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať
2017
63,86,166,361

Hodnotenie školy (2014 - 2017)

Celkové hodnotenie
4,6
5,7
5,4
2,9
Maturity
4,3
5,7
4,3
2,0
Testovanie 9
-
-
-
-
Pridaná hodnota
3,1
6,7
6,0
3,3
Nezamestnanosť absolventov
5,2
6,4
5,7
4,2
Prijímanie na VŠ v SR
5,7
3,5
3,8
4,3
Inšpekcia
8,6
5,3
-
6,7
Mimoriadne výsledky
3,2
1,6
8,1
0,0
hodnotenie používateľmi
Maturity
percentil
v rámci SOŠ
údaj za školu
percentil
v rámci SOŠ
údaj za školu
percentil
v rámci SOŠ
údaj za školu
percentil
v rámci SOŠ
údaj za školu
Slovenský jazyk
23
45
67
54
52
51
3
38
Matematika
-
-
-
-
-
-
-
-
Maďarský jazyk
-
-
-
-
-
-
-
-
Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
-
-
-
-
-
-
Anglický jazyk B1
72
62
0
13
84
65
4
37
Anglický jazyk B2
-
-
-
-
-
-
-
-
Anglický jazyk C1
-
-
-
-
-
-
-
-
Nemecký jazyk B1
74
49
37
37
98
64
33
35
Nemecký jazyk B2
-
-
-
-
-
-
-
-
Nemecký jazyk C1
-
-
-
-
-
-
-
-
 
Testovanie 9
percentil
v rámci SOŠ
údaj za školu
percentil
v rámci SOŠ
údaj za školu
percentil
v rámci SOŠ
údaj za školu
percentil
v rámci SOŠ
údaj za školu
Slovenský jazyk
-
-
-
-
-
-
-
-
Matematika
-
-
-
-
-
-
-
-
Maďarský jazyk
-
-
-
-
-
-
-
-
Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
-
-
-
-
-
-
 
Pridaná hodnota
percentil
v rámci SOŠ
údaj za školu
percentil
v rámci SOŠ
údaj za školu
percentil
v rámci SOŠ
údaj za školu
percentil
v rámci SOŠ
údaj za školu
Pridaná hodnota zo slovenského jazyka
11
-4,14
-
-
-
-
-
-
 
Nezamestnanosť absolventov
percentil
v rámci SOŠ
údaj za školu
percentil
v rámci SOŠ
údaj za školu
percentil
v rámci SOŠ
údaj za školu
percentil
v rámci SOŠ
údaj za školu
Nezamestnanosť absolventov
74
2,0
50
3,9
64
2,8
64
2,8
Regionálne uplatnenie
64
0,61
30
1,20
47
0,87
51
0,80
 
Prijímanie na VŠ v SR
percentil
v rámci SOŠ
údaj za školu
percentil
v rámci SOŠ
údaj za školu
percentil
v rámci SOŠ
údaj za školu
percentil
v rámci SOŠ
údaj za školu
Podiel absolventov prijatých na VŠ v SR
68
40
-
-
21
8
39
17
Úspešnosť prijímania na VŠ v SR
24
83
-
-
100
100
100
100
 
Inšpekcia
percentil
v rámci SOŠ
údaj za školu
percentil
v rámci SOŠ
údaj za školu
percentil
v rámci SOŠ
údaj za školu
percentil
v rámci SOŠ
údaj za školu
Riadenie školy
59
79
13
51
-
-
29
68
Podmienky výchovy a vzdelávania
87
95
78
89
-
-
64
84
Výchovno-vzdelávací proces
-
-
37
65
-
-
68
75
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci SOŠ
údaj za školu
percentil
v rámci SOŠ
údaj za školu
percentil
v rámci SOŠ
údaj za školu
percentil
v rámci SOŠ
údaj za školu
Mimoriadne výsledky žiakov
93
4,2
65
0,0
88
3,2
65
0,0
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci SOŠ
údaj za školu
percentil
v rámci SOŠ
údaj za školu
percentil
v rámci SOŠ
údaj za školu
percentil
v rámci SOŠ
údaj za školu
Počet učiteľov na 100 žiakov
68
12,1
66
12,0
28
9,8
82
13,6
Využívanie IKT / DT
29
45
8
24
9
26
44
56
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci SOŠ
údaj za školu
percentil
v rámci SOŠ
údaj za školu
percentil
v rámci SOŠ
údaj za školu
percentil
v rámci SOŠ
údaj za školu
Zdroje na žiaka
 
2 724
 
3 201
 
2 706
 
4 728
Vlastné zdroje školy
52
0,0
83
0,1
72
0,1
82
0,1
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci SOŠ
údaj za školu
percentil
v rámci SOŠ
údaj za školu
percentil
v rámci SOŠ
údaj za školu
percentil
v rámci SOŠ
údaj za školu
Počet žiakov
36
240
29
208
53
315
13
132
Počet externých žiakov
 
0
 
7
 
0
 
0
Podiel externých žiakov
 
0,0
 
0,0
 
0,0
 
0,0
Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
0
 
0
 
0
 
0
Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
0,0
 
0,0
 
0,0
 
0,0
Počet pedagógov
42
29
33
25
47
31
17
18