Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať
2013
2756,2773,2774,2766

Hodnotenie školy (2010 - 2013)

Celkové hodnotenie
5,1
6,0
5,5
6,3
Maturity
4,3
4,1
4,8
6,3
Testovanie 9
-
-
-
-
Pridaná hodnota
3,3
1,4
6,0
3,8
Nezamestnanosť absolventov
6,8
8,5
7,2
9,4
Prijímanie na VŠ v SR
5,0
6,2
3,4
6,6
Inšpekcia
-
8,5
-
-
Mimoriadne výsledky
0,3
1,2
0,3
1,0
hodnotenie používateľmi
nehodnotené
Maturity
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
Slovenský jazyk
30
51
43
54
77
61
80
76
Matematika
17
25
-
-
-
-
39
53
Maďarský jazyk
-
-
-
-
-
-
-
-
Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
-
-
-
-
-
-
Anglický jazyk B1
45
53
21
44
97
72
-
-
Anglický jazyk B2
34
69
-
-
-
-
53
62
Anglický jazyk C1
-
-
-
-
-
-
-
-
Nemecký jazyk B1
11
30
15
31
79
54
-
-
Nemecký jazyk B2
-
-
-
-
-
-
64
47
Nemecký jazyk C1
-
-
-
-
-
-
-
-
 
Testovanie 9
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
Slovenský jazyk
-
-
-
-
-
-
-
-
Matematika
-
-
-
-
-
-
-
-
Maďarský jazyk
-
-
-
-
-
-
-
-
Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
-
-
-
-
-
-
 
Pridaná hodnota
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
Pridaná hodnota zo slovenského jazyka
22
-3,56
3
-8,21
77
2,95
14
-3,09
 
Nezamestnanosť absolventov
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
Nezamestnanosť absolventov
10
28,4
4
35,0
28
21,6
82
2,2
Regionálne uplatnenie
36
1,73
20
2,13
55
1,32
96
0,14
 
Prijímanie na VŠ v SR
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
Podiel absolventov prijatých na VŠ v SR
24
17
-
-
-
-
33
74
Úspešnosť prijímania na VŠ v SR
33
77
-
-
-
-
27
85
 
Inšpekcia
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
Riadenie školy
-
-
68
83
-
-
-
-
Podmienky výchovy a vzdelávania
-
-
97
91
-
-
-
-
Výchovno-vzdelávací proces
-
-
72
83
-
-
-
-
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
Mimoriadne výsledky žiakov
66
0,0
95
6,0
66
0,0
47
0,0
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
Počet učiteľov na 100 žiakov
34
10,5
88
18,0
33
10,4
2
7,2
Využívanie IKT / DT
86
77
5
13
12
22
52
60
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
Zdroje na žiaka
 
2 085
 
3 141
 
2 543
 
1 562
Vlastné zdroje školy
30
0,0
22
0,0
82
0,1
40
0,0
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
percentil
v rámci Gym
údaj za školu
Počet žiakov
-
-
-
-
-
-
-
-
Počet externých žiakov
 
-
 
-
 
-
 
-
Podiel externých žiakov
 
-
 
-
 
-
 
-
Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
-
 
-
 
-
 
-
Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
-
 
-
 
-
 
-
Počet pedagógov
-
-
-
-
-
-
-
-