Hodnotenia škôl uvedené na tomto portáli nemusia odrážať ich kvalitu, pretože v plnej miere nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov na výsledky, ktoré vstupujú do hodnotenia a nepokrývajú celý obsah vzdelávania.

Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Gymnázium J. Jesenského, Radlinského 2, Bánovce nad Bebravou

404 žiakov (z toho 0 externých)
- zo sociálne znevýhodneného prostredia
36 pedagógov

Hodnotenie školy (Zahŕňa výsledky za šk. roky 2011/12 - 2014/15)

6,8
škola s veľmi dobrými výsledkami žiakov
čo to znamená?
7,5Maturity
-Inšpekcia
6,4Nezamestnanosť absolventov
7,3Prijímanie na VŠ v SR
4,3Mimoriadne výsledky
7,4Finančné zdroje

Ohodnoťte školu

-

zatiaľ nehodnotenéPridať komentár

Údaje za jednotlivé ukazovatele  (za šk. rok 2014/15)

Maturity
percentil
v rámci Gym
počet bodov
zo 100
priemer
za Gym

poznámka
+Slovenský jazyk
83
71
65
na základe 81 žiakov
+Matematika
76
59
51
na základe 29 žiakov
+Maďarský jazyk
-
-
61
 
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
52
 
+Anglický jazyk B1
-
-
86
 
+Anglický jazyk B2
55
68
67
na základe 71 žiakov
+Nemecký jazyk B1
-
-
70
 
+Nemecký jazyk B2
70
55
50
na základe 10 žiakov
 
Nezamestnanosť absolventov
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Nezamestnanosť absolventov
-
-
-
 
+Regionálne uplatnenie
-
-
-
 
 
Prijímanie na VŠ v SR
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Podiel absolventov prijatých na VŠ v SR
-
-
-
 
+Úspešnosť prijímania na VŠ v SR
-
-
-
 
 
Inšpekcia
percentil
v rámci Gym
počet bodov
zo 100
priemer
za Gym

poznámka
+Riadenie školy
-
-
78
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+Podmienky výchovy a vzdelávania
-
-
83
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+Výchovno-vzdelávací proces
-
-
76
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
70
1,5
1,5
600 € na 404 žiakov
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
40
8,9
13,5
36 učiteľov na 404 žiakov
+Využívanie IKT
48
67 %
67 %
24 z 36 učiteľov
+Podiel kvalifikovaných pedagógov
-
-
-
 
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Zdroje na žiaka
-
-
-
 
+Vlastné zdroje školy
-
-
-
 
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Počet žiakov
-
404
283
+Počet externých žiakov
-
0
2
+Podiel externých žiakov
-
0,0 %
1,5 %
+Počet pedagógov
-
36
29
 

Komentáre používateľov

30.11.2015, 12:52, INEKO
Táto škola je jednou z 90-tich škôl na Slovensku, ktorých žiaci sa zapojili do súťaží (korešpondenčných seminárov) organizovaných občianskym združením Trojsten. Celkovo sa v šk. roku 2014/15 do súťaží, medzi ktoré patria Fyzikálny korešpondenčný seminár, Korešpondenčný matematický seminár, Medzinárodný matematický seminár iKS, Korešpondenčný seminár z programovania, Fyzikálny náboj a Matematický náboj, zapojilo 3,7 % z celkového počtu žiakov školy, čo radí školu na 25. miesto v rámci celého Slovenska.