Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Gymnázium Jura Hronca, Novohradská 3, Bratislava - Ružinov

872 žiakov (z toho 0 externých)
0 zo sociálne znevýhodneného prostredia
84 pedagógov

+ Hodnotenie školy (Zahŕňa výsledky za šk. roky 2011/12 - 2014/15)

9,0
škola s excelentnými výsledkami žiakov
čo to znamená?
9,4Maturity
5,5Pridaná hodnota
9,2Nezamestnanosť absolventov
6,7Prijímanie na VŠ v SR
7,1Mimoriadne výsledky
-Inšpekcia
3,4Finančné zdroje

Ohodnoťte školu

4,1

15 hodnoteníPridať komentár

Údaje za jednotlivé ukazovatele  (za šk. rok 2014/15)

Maturity
percentil
v rámci Gym
počet bodov
zo 100
priemer
za Gym

poznámka
+Slovenský jazyk
94
73
65
na základe 109 žiakov
+Matematika
78
60
51
na základe 92 žiakov
+Maďarský jazyk
-
-
61
 
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
52
 
+Anglický jazyk B1
-
-
86
 
+Anglický jazyk B2
98
87
67
na základe 138 žiakov
+Nemecký jazyk B1
-
-
70
 
+Nemecký jazyk B2
94
73
50
na základe 4 žiakov
 
Pridaná hodnota
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Pridaná hodnota zo slovenského jazyka
21
-3,00
0,26
na základe 51 žiakov
 
Nezamestnanosť absolventov
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Nezamestnanosť absolventov
100
0,0 %
4,2 %
0 z 158 absolventov
+Regionálne uplatnenie
100
0,00
0,52
0,0 % oproti 5,3 % v okrese
 
Prijímanie na VŠ v SR
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Podiel absolventov prijatých na VŠ v SR
-
-
-
 
+Úspešnosť prijímania na VŠ v SR
-
-
-
 
 
Inšpekcia
percentil
v rámci Gym
počet bodov
zo 100
priemer
za Gym

poznámka
+Riadenie školy
-
-
78
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+Podmienky výchovy a vzdelávania
-
-
83
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+Výchovno-vzdelávací proces
-
-
76
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
87
3,6
1,5
3 114 € na 868 žiakov
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
41
9,0
13,5
78 učiteľov na 868 žiakov
+Využívanie IKT
85
97 %
67 %
76 z 78 učiteľov
+Podiel kvalifikovaných pedagógov
-
-
-
 
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Zdroje na žiaka
14
2 977 €
2 299 €
2 584 322 € na 868 žiakov
+Vlastné zdroje školy
76
1,9 %
8,3 %
47 372 € k 2 536 950 €
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Počet žiakov
98
868
285
+Počet externých žiakov
-
0
2
+Podiel externých žiakov
-
0,0 %
1,5 %
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
-
0
0
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
-
0,0 %
0,5 %
+Počet pedagógov
99
78
29
 

Komentár školy

Pokiaľ máte záujem, pošlite, prosím, stručný text predstavujúci vašu školu, spolu s najväčšími dosiahnutými úspechmi, na .

Komentáre používateľov

30.11.2015, 12:52, INEKO
Táto škola je jednou z 90-tich škôl na Slovensku, ktorých žiaci sa zapojili do súťaží (korešpondenčných seminárov) organizovaných občianskym združením Trojsten. Celkovo sa v šk. roku 2014/15 do súťaží, medzi ktoré patria Fyzikálny korešpondenčný seminár, Korešpondenčný matematický seminár, Medzinárodný matematický seminár iKS, Korešpondenčný seminár z programovania, Fyzikálny náboj a Matematický náboj, zapojilo 13,8 % z celkového počtu žiakov školy, čo radí školu na 3. miesto v rámci celého Slovenska.