Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Gymnázium Jura Hronca, Novohradská 3, Bratislava - Ružinov

872 žiakov (z toho 0 externých)
0 zo sociálne znevýhodneného prostredia
84 pedagógov

+ Hodnotenie školy (Zahŕňa výsledky za šk. roky 2009/10 - 2012/13)

8,0
škola s vynikajúcimi výsledkami žiakov
čo to znamená?
8,2Maturity
6,2Pridaná hodnota
9,8Nezamestnanosť absolventov
6,7Prijímanie na VŠ v SR
4,3Mimoriadne výsledky
-Inšpekcia
5,7Finančné zdroje

Ohodnoťte školu

4,1

15 hodnoteníPridať komentár

Údaje za jednotlivé ukazovatele  (za šk. rok 2012/13)

Maturity
percentil
v rámci Gym
počet bodov
zo 100
priemer
za Gym

poznámka
+Slovenský jazyk
93
79
72
na základe 111 žiakov
+Matematika
89
68
56
na základe 85 žiakov
+Maďarský jazyk
-
-
71
 
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
62
 
+Anglický jazyk B1
-
-
81
 
+Anglický jazyk B2
95
80
62
na základe 122 žiakov
+Nemecký jazyk B1
-
88
88
na základe 1 žiaka
+Nemecký jazyk B2
100
85
44
na základe 2 žiakov
 
Pridaná hodnota
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Pridaná hodnota zo slovenského jazyka
65
1,54
0,35
na základe 49 žiakov
 
Nezamestnanosť absolventov
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Nezamestnanosť absolventov
-
-
5,9 %
 
+Regionálne uplatnenie
-
-
0,51
 
 
Prijímanie na VŠ v SR
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Podiel absolventov prijatých na VŠ v SR
77
85 %
76 %
106 z 125 absolventov
+Úspešnosť prijímania na VŠ v SR
29
85 %
88 %
106 z 125 prihlásených
 
Inšpekcia
percentil
v rámci Gym
počet bodov
zo 100
priemer
za Gym

poznámka
+Riadenie školy
-
-
77
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+Podmienky výchovy a vzdelávania
-
-
81
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+Výchovno-vzdelávací proces
-
-
80
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
89
5,3
2,0
4 302 € na 816 žiakov
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
60
9,9
12,3
81 učiteľov na 816 žiakov
+Využívanie IKT
33
47 %
59 %
38 z 81 učiteľov
+Podiel kvalifikovaných pedagógov
-
-
-
 
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Zdroje na žiaka
10
2 809 €
1 978 €
2 292 177 € na 816 žiakov
+Vlastné zdroje školy
60
0,5 %
7,8 %
12 436 € k 2 279 740 €
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Počet žiakov
-
-
-
+Počet externých žiakov
-
-
-
+Podiel externých žiakov
-
-
-
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
-
-
-
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
-
-
-
+Počet pedagógov
-
-
-
 

Komentár školy

Pokiaľ máte záujem, pošlite, prosím, stručný text predstavujúci vašu školu, spolu s najväčšími dosiahnutými úspechmi, na .

Komentáre používateľov

30.11.2015, 12:52, INEKO
Táto škola je jednou z 90-tich škôl na Slovensku, ktorých žiaci sa zapojili do súťaží (korešpondenčných seminárov) organizovaných občianskym združením Trojsten. Celkovo sa v šk. roku 2014/15 do súťaží, medzi ktoré patria Fyzikálny korešpondenčný seminár, Korešpondenčný matematický seminár, Medzinárodný matematický seminár iKS, Korešpondenčný seminár z programovania, Fyzikálny náboj a Matematický náboj, zapojilo 13,8 % z celkového počtu žiakov školy, čo radí školu na 3. miesto v rámci celého Slovenska.