Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Gymnázium bilingválne, Tomáša Ružičku 3, Žilina

432 žiakov (z toho 0 externých)
0 zo sociálne znevýhodneného prostredia
38 pedagógov

+ Hodnotenie školy (Zahŕňa výsledky za šk. roky 2013/14 - 2016/17)

7,8
škola s výbornými výsledkami žiakov
čo to znamená?
9,5Maturity
8,1Pridaná hodnota
6,8Nezamestnanosť absolventov
5,4Prijímanie na VŠ v SR
2,4Mimoriadne výsledky
-Inšpekcia
6,3Finančné zdroje

Ohodnoťte školu

4,2

5 hodnoteníPridať komentár

Údaje za jednotlivé ukazovatele  (za šk. rok 2016/17)

Maturity
percentil
v rámci Gym
počet bodov
zo 100
priemer
za Gym

poznámka
+Slovenský jazyk
96
78
69
na základe 79 žiakov
+Matematika
72
55
49
na základe 7 žiakov
+Maďarský jazyk
-
-
71
 
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
53
 
+Anglický jazyk B1
-
-
-
 
+Anglický jazyk B2
95
78
67
na základe 65 žiakov
+Nemecký jazyk B1
-
-
-
 
+Nemecký jazyk B2
-
-
59
 
 
Pridaná hodnota
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Pridaná hodnota zo slovenského jazyka
-
-
-
 
 
Nezamestnanosť absolventov
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Nezamestnanosť absolventov
-
-
-
 
+Regionálne uplatnenie
-
-
-
 
 
Prijímanie na VŠ v SR
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Podiel absolventov prijatých na VŠ v SR
-
-
-
 
+Úspešnosť prijímania na VŠ v SR
-
-
-
 
 
Inšpekcia
percentil
v rámci Gym
počet bodov
zo 100
priemer
za Gym

poznámka
+Riadenie školy
-
-
78
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+Podmienky výchovy a vzdelávania
-
-
84
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+Výchovno-vzdelávací proces
-
-
74
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
-
-
-
 
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
36
8,8
14,3
38 učiteľov na 432 žiakov
+Využívanie IKT
-
-
-
 
+Podiel kvalifikovaných pedagógov
-
-
-
 
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Zdroje na žiaka
-
-
-
 
+Vlastné zdroje školy
-
-
-
 
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Počet žiakov
74
432
301
+Počet externých žiakov
-
0
2
+Podiel externých žiakov
-
0,0 %
1,5 %
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
-
0
1
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
-
0,0 %
0,2 %
+Počet pedagógov
75
38
28
 

Komentár školy

INEKO, administrátor portálu, 17.8.2015
Dôvod, pre ktorý škola nemá priradené hodnotenie je, že za uplynulé 4 školské roky nemala spolu aspoň 80 maturantov z anglického či nemeckého jazyka. Doteraz škola bola vždy hodnotená, pretože kritériá spĺňala a vo všetkých predchádzajúcich hodnoteniach sa umiestnila do 20. miesta (spomedzi približne 200 hodnotených gymnázií v SR). Dôvod, prečo je z anglického alebo nemeckého jazyka nízky počet maturantov súvisí so skutočnosťou, že v škole sa vzdelávanie uskutočňuje vo francúzskej a španielskej bilingválnej sekcii, z týchto jazykov absolventi vykonávajú maturitnú skúšku na úrovni C1. Externá časť z anglického jazyka nie je preto povinná pre tých, ktorí si tento jazyk vyberú ako voliteľný maturitný predmet, čo maturanti využívali najmä v posledných rokoch. INEKO v tejto súvislosti dodáva, že pri najbližšom update portálu v novembri 2015 plánuje upraviť metodiku tak, aby ako jediné kritérium priradenia hodnotenia týkajúce sa maturít ostalo posudzovanie počtu maturantov z materinského jazyku. Škola teda v novembri 2015 opäť získa hodnotenie.

Komentáre používateľov