Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Škola úžit.výtvarníctva, Scota Viatora 6, Ružomberok

260 žiakov (z toho 0 externých)
0 zo sociálne znevýhodneného prostredia
46 pedagógov (šk. rok 2017/2018)

+ Hodnotenie školy (Zahŕňa výsledky za šk. roky 2014/15 - 2017/18)

4,3
škola s priemernými výsledkami žiakov
čo to znamená?
7,1Maturity
4,5Pridaná hodnota
3,0Nezamestnanosť absolventov
4,3Prijímanie na VŠ v SR
0,0Mimoriadne výsledky
-Inšpekcia

Ohodnoťte školu

5,0

1 hodnoteniePridať komentár

Údaje za jednotlivé ukazovatele  (za šk. rok 2017/18)

Maturity
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
86
55
47
na základe 49 žiakov
+Matematika
-
-
34
 
+Maďarský jazyk
-
-
51
 
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
40
 
+Anglický jazyk B1
87
63
53
na základe 46 žiakov
+Anglický jazyk B2
-
-
69
 
+Anglický jazyk C1
-
-
58
 
+Nemecký jazyk B1
-
-
39
 
+Nemecký jazyk B2
-
-
48
 
+Nemecký jazyk C1
-
-
48
 
 
Pridaná hodnota
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Pridaná hodnota zo slovenského jazyka
-
-
-
 
 
Nezamestnanosť absolventov
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Nezamestnanosť absolventov
-
-
-
 
+Regionálne uplatnenie
-
-
-
 
 
Prijímanie na VŠ v SR
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Podiel absolventov prijatých na VŠ v SR
-
-
-
 
+Úspešnosť prijímania na VŠ v SR
-
-
-
 
 
Inšpekcia
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Riadenie školy
-
-
74
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+Podmienky výchovy a vzdelávania
-
-
76
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+Výchovno-vzdelávací proces
-
-
73
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
-
-
-
 
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
91
17,7
12,7
46 učiteľov na 260 žiakov
+Využívanie IKT
-
-
77 %
 
+Podiel kvalifikovaných pedagógov
-
-
-
 
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Zdroje na žiaka
 
-
-
 
+Vlastné zdroje školy
-
-
-
 
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Počet žiakov
43
260
314
+Počet externých žiakov
 
0
22
+Podiel externých žiakov
 
0,0 %
8,7 %
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
0
2
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
0,0 %
0,6 %
+Počet pedagógov
81
46
32
 

Komentár školy

RNDr. Danica Školníková, riaditeľka
Úspechy žiakov Školy úžitkového výtvarníctva v školskom roku 2017/2018   september 2017     Fashion Games 2017, Praha, medzinárodná súťaž     veková kategória 18 – 21 rokov: 1. miesto – Margaréta Uskobová     Oděv a textil Liberec 2017, medzinárodná súťaž     Kategória Letem světem: 2. miesto – kolekcia „Zo života hmyzu“ – Natália Fašanoková, Kristína Fliegová, Gabriel Hrabovský,
    Lenka Prokeinová a Nikola Vrzgulová (študijný odbor Scénická kostýmová tvorba)     Špeciálna cena SPŠ textilnej v Liberci – kolekcia FIND     žiačky študijného odboru Odevný dizajn     Celoslovenská súťaž TEXTILNÁ TVORBA 2017     2. miesto v kategórii Úžitkové predmety – Dominika Janovcová   október 2017     Výstava Textil_odev_kostým – Slovenský inštitút Berlín     Výstava študijných odborov odevný dizajn, scénická kostýmová tvorba a textilné výtvarníctvo z prác za posledné tri roky.
    Vernisáž výstavy bola spojená s módnou prehliadkou. Vernisáže sa zúčastnil aj veľvyslanec SR v Nemecku.   február 2018     Celoslovenská súťaž Etudy z dreva XIX. o najlepší úžitkový predmet a šperk     II. kategória – 3. miesto – Timotej Kramár     II. kategória – čestné uznanie – Alžbeta Furtkievičová   jún 2018     AMFO 2018 – postup do celoslovenského kola – výsledky krajské kolo     ČIERNO-BIELA FOTOGRAFIA     1. cena za sériu fotografií - Dominika Zacharová: Reflexy I., III., IV.,     2. cena za sériu fotografií - Adriana Pánčiová: PERFORMANCE I., IV., V.,     Čestné uznanie     Tomáš Dunaj: ZEM ĽUDÍ I., II., III., IV.,     Lucia Čierňanová: VIKTORIA I., II., III., IV.

Komentáre používateľov