Portál základných a stredných škôl
Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804, Liptovský Mikuláš

467 žiakov (z toho 13 externých)
1 zo sociálne znevýhodneného prostredia
55 pedagógov

+ Hodnotenie školy (Zahŕňa výsledky za šk. roky 2013/14 - 2016/17)

5,9
škola s dobrými výsledkami žiakov
čo to znamená?
6,5Maturity
7,7Pridaná hodnota
6,5Nezamestnanosť absolventov
5,1Prijímanie na VŠ v SR
0,3Mimoriadne výsledky
-Inšpekcia

Ohodnoťte školu

3,0

2 hodnoteniaPridať komentár

Údaje za jednotlivé ukazovatele  (za šk. rok 2016/17)

Maturity
percentil
v rámci SOŠ
počet bodov
zo 100
priemer
za SOŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
61
53
51
na základe 85 žiakov
+Matematika
-
-
31
 
+Maďarský jazyk
-
-
49
 
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
37
 
+Anglický jazyk B1
48
55
56
na základe 67 žiakov
+Anglický jazyk B2
50
75
75
na základe 2 žiakov
+Nemecký jazyk B1
54
43
42
na základe 9 žiakov
+Nemecký jazyk B2
-
-
65
 
 
Pridaná hodnota
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Pridaná hodnota zo slovenského jazyka
65
1,06
-0,00
na základe 21 žiakov
 
Nezamestnanosť absolventov
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Nezamestnanosť absolventov
-
-
-
 
+Regionálne uplatnenie
-
-
-
 
 
Prijímanie na VŠ v SR
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Podiel absolventov prijatých na VŠ v SR
-
-
-
 
+Úspešnosť prijímania na VŠ v SR
-
-
-
 
 
Inšpekcia
percentil
v rámci SOŠ
počet bodov
zo 100
priemer
za SOŠ

poznámka
+Riadenie školy
-
-
74
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+Podmienky výchovy a vzdelávania
-
-
76
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+Výchovno-vzdelávací proces
-
-
73
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
65
0,0
1,1
0 € na 497 žiakov
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
59
11,7
12,5
58 učiteľov na 497 žiakov
+Využívanie IKT
100
100 %
60 %
58 z 58 učiteľov
+Podiel kvalifikovaných pedagógov
-
-
-
 
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Zdroje na žiaka
 
-
-
 
+Vlastné zdroje školy
-
-
-
 
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Počet žiakov
83
497
322
+Počet externých žiakov
 
8
20
+Podiel externých žiakov
 
1,6 %
8,0 %
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
18
2
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
3,6 %
0,7 %
+Počet pedagógov
90
58
36
 

Komentár školy

Ing. Katarína Uličná, riaditeľka školy
Hotelová akadémia v Liptovskom Mikuláši ponúka odborné vzdelanie pre oblasť hotelierstva, spoločného stravovania, cestového ruchu a obchodu. V študijných odboroch máme posilnenú výučbu cudzích jazykov o výučbu odborného predmetu v anglickom jazyku. Odborný výcvik a prax máme v hoteloch v Demänovskej Doline, L.Jáne, na Štrbskom Plese – Grand Hotel Kempinski. Prevádzkujeme vlastnú reštauráciu, cukrárenskú výrobňu a aranžérsku dielňu. Ponúkame žiakom aj zahraničnú prax – Hotel Marriott Praha, zariadenia v Taliansku, Nemecku, Francúzsku, Švajčiarsku. Od roku 2013 pri škole aktívne pracuje Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre obchod a gastronómiu, ktoré ponúka akreditované aj neakreditované vzdelávacie aktivity ( barmanský, someliérsky, baristický, animátorský kurz, curving ), akreditované kurzy na získanie rekvalifikácie, alebo špeciálnych zručností. V škole pôsobí školská televízia HAMA a žiacka školská rada sa podieľa na vydávaní školského časopisu PRIEVAN. Škola je členom Medzinárodnej asociácie hotelových škôl AEHT v Luxembursku, Sl. zväzu kuchárov a cukrárov, Sl. sommelierskej asociácie, Zväzu hotelov a reštaurácií SR a Klastra Liptov. Hostíme zahraničných študentov cez ROTARY organizáciu. V roku 2017 bol škole potvrdený rating BBB plus anglickou spoločnosťou IES Londýn, pracovisko Brno. Každoročne sa zúčastňujeme mnohých odborných aj športových súťaží. Žiaci sú úspešní v barmanských , kuchárskych, baristických a cukrárskych súťažiach, v podnikateľskom vzdelávaní CVIĆNÁ FIRMA ( dvakrát prvé miesto na veľtrhu v Prahe a dvakrát v Bratislave a Ostrave) a podnikanie v cestovnom ruchu. Medzi našich úspešných športovcov patrila Petra Vlhová, Šajbidor, Garajová, Gajarský a v súčasnosti Monika Škáchová, Durný. Podporujeme projektovú činnosť cez grantové programy zriaďovateľa, Komunitnej nadácie LIPTOV, mentorské projekty pre žiakov, Erazmus, projekty na materiálne vybavenie školy. Aktívne sme vstúpili do duálneho vzdelávania pre odbory kuchár, čašník a obchodný pracovník.

Komentáre používateľov