Hodnotenia škôl uvedené na tomto portáli nemusia odrážať ich kvalitu, pretože v plnej miere nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov na výsledky, ktoré vstupujú do hodnotenia a nepokrývajú celý obsah vzdelávania.

Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Základná škola, Bernolákova 1, Šaľa

119 žiakov (z toho externých)
11 zo sociálne znevýhodneného prostredia
10 pedagógov

Hodnotenie školy (Zahŕňa výsledky za šk. roky 2011/12 - 2014/15)

5,4
škola s dobrými výsledkami žiakov
čo to znamená?
6,5Testovanie 9
5,4Inšpekcia
0,9Mimoriadne výsledky
6,5Finančné zdroje

Ohodnoťte školu

1,0

1 hodnoteniePridať komentár

Údaje za jednotlivé ukazovatele  (za šk. rok 2014/15)

Testovanie 9
percentil
v rámci ZŠ
počet bodov
zo 100
priemer
za ZŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
73
67
61
na základe 8 žiakov
+Matematika
90
66
51
na základe 8 žiakov
+Maďarský jazyk
-
-
63
 
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
67
 
 
Inšpekcia
percentil
v rámci ZŠ
počet bodov
zo 100
priemer
za ZŠ

poznámka
+Riadenie školy
22
74
82
inšpekcia v šk. roku 2010/11
+Podmienky výchovy a vzdelávania
38
78
80
inšpekcia v šk. roku 2010/11
+Výchovno-vzdelávací proces
10
66
78
inšpekcia v šk. roku 2010/11
+9. ročník Slovenský jazyk
-
-
-
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+4. ročník Prírodoveda
-
-
-
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+9. ročník Fyzika
-
-
-
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+9. ročník Prírodopis
-
-
-
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
91
0,0
0,3
0 € na 119 žiakov
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
41
8,4
11,1
10 učiteľov na 119 žiakov
+Využívanie IKT
37
60 %
69 %
6 z 10 učiteľov
+Podiel kvalifikovaných pedagógov
-
-
-
 
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Zdroje na žiaka
-
-
-
 
+Vlastné zdroje školy
-
-
-
 
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Počet žiakov
-
119
189
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
-
11
29
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
-
9,2 %
20,3 %
+Počet pedagógov
-
10
16
 

Komentáre používateľov