Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

SOŠ, Hlinícka 1, Bratislava - Rača

233 žiakov (z toho 0 externých)
0 zo sociálne znevýhodneného prostredia
19 pedagógov (šk. rok 2018/2019)

+ Hodnotenie školy (Zahŕňa výsledky za šk. roky 2014/15 - 2017/18)

4,9
škola s priemernými výsledkami žiakov
čo to znamená?
4,9Maturity
2,7Pridaná hodnota
4,7Nezamestnanosť absolventov
2,5Prijímanie na VŠ v SR
5,5Mimoriadne výsledky
-Inšpekcia

Ohodnoťte školu

3,0

1 hodnoteniePridať komentár

Údaje za jednotlivé ukazovatele  (za šk. rok 2017/18)

Maturity
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
48
47
47
na základe 47 žiakov
+Matematika
17
23
34
na základe 12 žiakov
+Maďarský jazyk
-
-
51
 
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
40
 
+Anglický jazyk B1
91
64
53
na základe 40 žiakov
+Anglický jazyk B2
66
74
69
na základe 2 žiakov
+Anglický jazyk C1
-
-
58
 
+Nemecký jazyk B1
-
-
39
 
+Nemecký jazyk B2
-
-
48
 
+Nemecký jazyk C1
-
-
48
 
 
Pridaná hodnota
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Pridaná hodnota zo slovenského jazyka
23
-1,96
0,01
na základe 33 žiakov
 
Nezamestnanosť absolventov
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Nezamestnanosť absolventov
-
-
-
 
+Regionálne uplatnenie
-
-
-
 
 
Prijímanie na VŠ v SR
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Podiel absolventov prijatých na VŠ v SR
-
-
-
 
+Úspešnosť prijímania na VŠ v SR
-
-
-
 
 
Inšpekcia
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Riadenie školy
-
-
74
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+Podmienky výchovy a vzdelávania
-
-
77
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+Výchovno-vzdelávací proces
-
-
73
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
89
4,5
1,6
1 000 € na 224 žiakov
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
52
11,2
12,4
25 učiteľov na 224 žiakov
+Využívanie IKT / DT
20
84 %
91 %
21 z 25 učiteľov
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Zdroje na žiaka
 
-
-
 
+Vlastné zdroje školy
-
-
-
 
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Počet žiakov
33
224
316
+Počet externých žiakov
 
0
22
+Podiel externých žiakov
 
0,0 %
8,5 %
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
0
2
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
0,0 %
0,6 %
+Počet pedagógov
40
25
32
 

Komentár školy

Paed.Dr. Ján Sadloň, riaditeľ
10 dôvodov, prečo študovať u nás: 1. Kvalita vzdelávania - úplné stredné odborné vzdelanie (s maturitou) ISCED 3A, 2. Uplatnenie sa v praxi po úspešnom ukončení štúdia (nadpriemerné ohodnotenie), veľký dopyt po absolventoch našich študijných odborov, 3. Výborné študijné podmienky - moderné prostredie (6 miestností výpočtovej techniky, 2 interaktívne triedy, laboratórium optických vlákien), 4. Atraktívne mimoškolské aktivity (moderná posilňovňa, telocvičňa, tenisový kurt, pohybové štúdio s audiovizuálnou technikou), 5. Medzinárodná spolupráca: - Deutsche telekom - Nemecko (Schwerin, Neubrandenburg, Rostock), - Střední škola teleinformatiky Ostrava, 6. Výhodné ubytovacie a stravovacie podmienky (za bezkonkurenčné ceny priamo v školskom areáli), 7. Lyžiarsky a plavecký kurz v Taliansku, 8. Spolupráca so Zväzom elektrotechnického priemyslu a budúcimi zamestnávateľmi absolventov, 9. Lyžiarske centrum - zapožičiavanie lyžiarskej výstroje pre žiakov školy, 10. Atraktívna poloha školy (jednoduchá dostupnosť vlakom, autobusom.

Komentáre používateľov