Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "kolárovo"

Kolárovo

hodnotenie

Cirk. gymnázium s VJM, Brnenské námestie 15-
Cirkevná ZŠ s MŠ, Brnenské námestie 15-
Cirkevná ZŠ s MŠ, Brnenské námestie 15-
Súkromná SOŠ s VJM, Slovenská 525,0
Špec. základná škola, Lesná 9-
ZŠ F.Rákócziho II.s VJM, V. Palkovicha 33,0
ZŠ J. A. Komenského, Rábska 145,1
ZŠ M.Korvína s VJM, Školská 66,0
ZUŠ - Művész.Alapiskola, Kostolné nám. 10-