Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "ZŠ Trnava"

Trnava

hodnotenie

Súkromná základná škola BESST, Limbová 3-
Základná škola, Andreja Kubinu 344,6
Základná škola, Atómová 16,6
Základná škola, Jána Bottu 277,3
Základná škola, Kornela Mahra 116,6
Základná škola, Maxima Gorkého 214,5
Základná škola, Nám.Sl.Uč.Tovarišst. 127,5
Základná škola, Spartakovská 56,4
Základná škola s MŠ, Vančurova 387,8
Základná škola s MŠ, Ivana Krasku 29-
ZŠ Angely Merici, Halenárska 458,2

Trnavá Hora

hodnotenie

Základná škola, Školská 324/8-