Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "ZŠ Prievidza"

Prievidza

hodnotenie

Piar.SŠ.F.H.-Piar.ZŠ FH, A. Hlinku 446,5
Súkromná spojená škola - ZŠ, M. Falešníka 6-
Súkromná základná škola, Ľ. Ondrejova 28-
Základná škola, Energetikov 397,5
Základná škola, Malonecpalská 376,6
Základná škola, Mariánska 197,5
Základná škola, P. Dobšinského 56,2
Základná škola, P. J. Šafárika 36,3
Základná škola, Rastislavova 46,8
Základná škola, S. Chalupku 145,7
ZŠ s MŠ, Malonecpalská ulica 206/3-