Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "ZŠ Prievidza"

Prievidza

hodnotenie

Súkromná spojená škola - ZŠ, M. Falešníka 6-
Súkromná základná škola, Ľ. Ondrejova 28-
Základná škola, Energetikov 397,3
Základná škola, Malonecpalská 376,6
Základná škola, Mariánska 197,5
Základná škola, P. J. Šafárika 36,3
Základná škola, Rastislavova 46,8
Základná škola, S. Chalupku 145,7
Základná škola s MŠ, P. Dobšinského 56,2
ZŠ PSŠ F. Hanáka, A. Hlinku 446,3
ZŠ s MŠ, Malonecpalská ulica 206/3-