Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "ZŠ Poprad"

Poprad

hodnotenie

Spojená škola - ZŠ, Ulica mládeže 7-
Spojená škola - ZŠ s MŠ, Letná ulica 347,3
Súkromná základná škola, Rovná 15-
Základná škola s MŠ, Dostojevského ul. 258,2
Základná škola s MŠ, Francisciho ulica 217,3
Základná škola s MŠ, Jarná ulica 136,3
Základná škola s MŠ, Komenského ulica 156,8
Základná škola s MŠ, Tajovského ulica 176,2
Základná škola s MŠ, Ul. Fraňa Kráľa 25,5
Základná škola s MŠ, Koperníkova ulica 21-
Základná škola s MŠ, Vagonárska ulica 46,4
ZŠ Štefana Mnoheľa, Dlhé hony 2-