Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "ZŠ Nové Zámky"

Bratislava - Nové Mesto

hodnotenie

S-ZŠ franc-slov, Cádrova 23-
Súkromná ZŠ, Česká 10-
Súkromná ZŠ EISB, Kalinčiakova 12-
Súkromná ZŠ waldorfská, Vihorlatská 10-
Škola pre mimoriadne nadané deti (ZŠ), Teplická 7-
Základná škola s MŠ, Cádrova 23-
Základná škola s MŠ, Česká 105,6
Základná škola s MŠ, Jeséniova 54-
Základná škola s MŠ, Odborárska 2-
Základná škola s MŠ, Riazanská 75-
Základná škola s MŠ, Sibírska 39-
Základná škola s MŠ, Za kasárňou 27,6

Bratislava - Ružinov

hodnotenie

Súkr.ZŠ - nadané deti, Bajkalská 208,0

Kysucké Nové Mesto

hodnotenie

Základná škola, Clementisova ulica č.6166,7
Základná škola, Dolinský potok č.11147,5
Základná škola, Nábrežná ulica č.8456,3

Nové Mesto nad Váhom

hodnotenie

Spoj.škola sv.Jozefa ZŠ, Klčové 876,4
Základná škola, Kpt. Nálepku 8556,0
Základná škola, Odborárska 13747,7
Základná škola, Tematínska 20926,5

Nové Sady

hodnotenie

Základná škola s MŠ, Nové Sady 176-

Nové Zámky

hodnotenie

Základná škola, Devínska 127,3
Základná škola, G. Bethlena 416,8
Základná škola, Hradná 228,0
Základná škola, Mostná 36,0
Základná škola, Nábrežná 958,0
ZŠ G. Czuczora s VJM, G. Czuczora 10-

Slovenské Nové Mesto

hodnotenie

Základná škola, Školská 19-