Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "ZŠ Košice"

Košice - Barca

hodnotenie

Základná škola, Abovská 366,5

Košice - Dargovských Hrdinov

hodnotenie

Základná škola, Fábryho 446,6
Základná škola, Krosnianska 26,9
Základná škola, Krosnianska 49,7
Základná škola, Maurerova 215,8
Základná škola, Postupimská 374,6

Košice - Juh

hodnotenie

Súkromná základná škola, Užhorodská 39-
Základná škola, Gemerská 26,0
Základná škola, Požiarnická 37,6
Základná škola, Staničná 138,9
Základná škola, Užhorodská 39-

Košice - Krásna

hodnotenie

ZŠ s MŠ sv.M. Križina, Rehoľná 2-

Košice - Luník IX

hodnotenie

Základná škola, Ľ. Podjavorinskej 10,1

Košice - Nad jazerom

hodnotenie

Súkr.základná škola, Galaktická 9-
Súkromná základná škola, Dneperská 16,5
Súkromná ZŠ waldorfská, Polárna 1-
Základná škola, Bukovecká 17-
Základná škola, Družicová 45,9
Základná škola J. Urbana, Jenisejská 225,8

Košice - Poľov

hodnotenie

Základná škola, Ul. Dolina 43-

Košice - Sever

hodnotenie

Základná škola, Hroncova 23-
Základná škola, Polianska 16,8
Základná škola, Tomášikova 316,9

Košice - Sídlisko KVP

hodnotenie

Súkr. základná škola, Starozagorská 8-
Súkr.spojená škola - ZŠ, Starozagorská 8-
Základná škola, Drábova 35,3
Základná škola, Janigova 26,6
Základná škola, Starozagorská 8-
Základná škola, Ulica Jána Pavla II. 17,4
ZŠ s MŠ sv. Košic. mučeník., Čordákova 507,6

Košice - Sídlisko Ťahanovce

hodnotenie

Cirkevná ZŠ s MŠ, Juhoslovanská 2-
Základná škola, Belehradská 216,4
Základná škola, Bruselská 188,6

Košice - Staré Mesto

hodnotenie

Súkr.základná škola, Komenského 2-
Súkromná základná škola, Lermontovova 1-
Súkromná základná škola, Palackého 14-
Základná škola, Masarykova 19/A5,9
Základná škola, Nám. L. Novomeského 28,3
Základná škola, Park Angelinum 89,2
Základná škola, G s VJM, Kuzmányho 67,1

Košice - Šaca

hodnotenie

Základná škola, Mládežnícka 35,1

Košice - Ťahanovce

hodnotenie

Základná škola s MŠ, Želiarska 4-

Košice - Západ

hodnotenie

Súkromná základná škola, Trieda SNP 104-
Súkromná základná škola, Ulica slobody 1-
Základná škola, Bernolákova 166,7
Základná škola, Kežmarská 288,4
Základná škola, Kežmarská 307,2
Základná škola, Považská 126,0
Základná škola, Trebišovská 106,6
Základná škola, Ulica slobody 1-
ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 187,9