Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "ZŠ Bratislava - Staré Mesto"

Bratislava - Devín

hodnotenie

Základná škola, Kremeľská 2-

Bratislava - Devínska Nová Ves

hodnotenie

Základná škola, Ivana Bukovčana 36,4
Základná škola, Pavla Horova 165,7

Bratislava - Dúbravka

hodnotenie

Súkromná ZŠ, Bílikova 34-
Základná škola, Beňovského 16,6
Základná škola, Nejedlého 8-
Základná škola, Pri kríži 115,8
Základná škola, Sokolíkova 27,8

Bratislava - Jarovce

hodnotenie

Základná škola s MŠ, Trnková 1-

Bratislava - Karlova Ves

hodnotenie

Spojená škola - ZŠ, Tilgnerova 146,6
Spojená škola sv. Františka z Assisi - ZŠ, Karloveská 328,4
Súkr. ZŠ - Cenada, Majerníkova 60-
Súkromná ZŠ-Esprit, Majerníkova 62-
Základná škola, Karloveská 617,2
Základná škola, Majerníkova 625,8

Bratislava - Lamač

hodnotenie

Súkromná ZŠ s MŠ Márie Montessori, Borinská 23-
Základná škola, Malokarpatské nám. 16,9

Bratislava - Nové Mesto

hodnotenie

S-ZŠ franc-slov, Cádrova 23-
Súkromná ZŠ, Česká 10-
Súkromná ZŠ EISB, Kalinčiakova 12-
Súkromná ZŠ waldorfská, Vihorlatská 10-
Škola pre mimoriadne nadané deti (ZŠ), Teplická 7-
Základná škola s MŠ, Cádrova 23-
Základná škola s MŠ, Česká 105,6
Základná škola s MŠ, Jeséniova 54-
Základná škola s MŠ, Odborárska 2-
Základná škola s MŠ, Riazanská 75-
Základná škola s MŠ, Sibírska 39-
Základná škola s MŠ, Za kasárňou 27,6

Bratislava - Petržalka

hodnotenie

Cirkevná ZŠ Narnia, Beňadická 38-
S-ZŠ s MŠ franc-slov, M. C. Sklodowskej 1-
SŠ Svätej Rodiny - ZŠ, Gercenova 10-
Súkr. ZŠ FELIX, Haanova 28-
Súkr. ZŠ pre intel.nad., Znievska 2-
Súkromná bulharská ZŠ, Záporožská 8-
Súkromná ZŠ, Strečnianska 20-
Súkromná ZŠ, Zadunajská 27-
Súkromná ZŠ, Vavilovova 18-
Základná škola, Budatínska 615,3
Základná škola, Černyševského 85,8
Základná škola, Dudova 25,9
Základná škola, Gessayova 26,5
Základná škola, Holíčska 505,3
Základná škola, Lachova 15,7
Základná škola, Nobelovo námestie 6-
Základná škola, Pankúchova 46,8
Základná škola, Prokofievova 5-
Základná škola, Tupolevova 205,3
Základná škola, Turnianska 106,1

Bratislava - Podunajské Biskupice

hodnotenie

Súkromná ZŠ Galileo, Dudvážska 6-
Základná škola, Bieloruská 1-
Základná škola, Biskupická 21-
Základná škola, Podzáhradná 516,0
Základná škola s MŠ, Vetvárska 7-

Bratislava - Rača

hodnotenie

Cirkevná základná škola, Detvianska 245,4
Základná škola, Tbiliská 48,4
Základná škola s MŠ, Hubeného 256,4

Bratislava - Rusovce

hodnotenie

Základná škola s MŠ, Vývojová 228-

Bratislava - Ružinov

hodnotenie

Spojená škola - ZŠ sv. Vincenta de Paul, Bachova 4-
Súkr.ZŠ - nadané deti, Bajkalská 208,0
Súkromná základná škola, Ružová dolina 29-
Súkromná ZŠ s MŠ, Vlčie hrdlo 50-
Základná škola, Borodáčova 2-
Základná škola, Drieňová 167,3
Základná škola, Kulíškova 85,3
Základná škola, Medzilaborecká 11-
Základná škola, Mierová 467,9
Základná škola, Nevädzová 26,6
Základná škola, Ostredková 147,2
Základná škola, Ružová dolina 29-
Základná škola, Vrútocká 586,0
Základná škola Košická, Košická8,0
Základná škola Košická (PYP), Novohradská 3-

Bratislava - Staré Mesto

hodnotenie

Deutsche Schule Bratislava / Nemecká škola Bratislava (ZŠ), Palisády 51-
Evanjelická ZŠ, Palisády 57-
S-ZŠ Cambridge (Funiversity), Úprkova 3-
Základná škola, Dubová 1-
Základná škola, Hlboká cesta 47,5
Základná škola, Jelenia 165,0
Základná škola, Mudroňova 837,7
Základná škola, Vazovova 47,2
Základná škola s MŠ, Grösslingová 487,8
Základná škola s MŠ, Škarniclova 18,3
Základná škola s VJM, Dunajská 13-
ZŠ Matky Alexie, Palackého 17,9

Bratislava - Vajnory

hodnotenie

Cirkevná základná škola, Osloboditeľská 27-
Základná škola s MŠ, Osloboditeľská 1-

Bratislava - Vrakuňa

hodnotenie

Základná škola, Rajčianska 35,6
Základná škola, Železničná 144,8
Základná škola, Žitavská 14,9

Bratislava - Záhorská Bystrica

hodnotenie

Základná škola s MŠ, Hargašova 5-

Košice - Staré Mesto

hodnotenie

Súkromná základná škola, Masarykova 19/A-
Súkromná základná škola, Strojárenská 3-
Základná škola, Masarykova 19/A5,3
Základná škola, Nám. L. Novomeského 28,1
Základná škola, Park Angelinum 87,9
Základná škola. G s VJM, Kuzmányho 6-

Kysucké Nové Mesto

hodnotenie

Základná škola, Clementisova ulica č.6166,7
Základná škola, Dolinský potok č.11147,5
Základná škola, Nábrežná ulica č.8456,3

Nové Mesto nad Váhom

hodnotenie

Spoj.škola sv.Jozefa ZŠ, Klčové 876,4
Základná škola, Kpt. Nálepku 8556,0
Základná škola, Odborárska 13747,7
Základná škola, Tematínska 20926,5

Slovenské Nové Mesto

hodnotenie

Základná škola, Školská 19-

Staré

hodnotenie

Základná škola, Staré 68-

Staré Hory

hodnotenie

Základná škola, Staré Hory 327-