Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "ZŠ Banská Bystrica"

Banská Belá

hodnotenie

Základná škola s MŠ, Banská Belá 315-

Banská Bystrica

hodnotenie

Súkromná základná škola, Jána Bakossa 5-
Súkromná základná škola, Magurská 16-
Súkromná základná škola, Mládežnícka 51-
Základná škola, Ďumbierska 177,7
Základná škola, Golianova 86,6
Základná škola, Hronská 47-
Základná škola, Jána Bakossa 54,8
Základná škola, Moskovská 27,1
Základná škola, Okružná 2-
Základná škola, Okružná 2-
Základná škola, Pieninská 277,1
Základná škola, Radvanská 16,0
Základná škola, Sitnianska 326,1
Základná škola, Spojová 148,5
Základná škola, Tatranská 10-
Základná škola, Trieda SNP 205,1
Základná škola JGT, Gaštanová 126,8
Základná škola s MŠ, Nám.Štefana Moysesa 23-
Základná škola SSV, Skuteckého 88,3

Banská Štiavnica

hodnotenie

Spojená škola - cirk.ZŠ, Radničné nám. 14-
Súkr. základná škola, Akademická 13-
Základná škola, Ludvika Svobodu 404,6
Základná škola, P. Dobšinského 177,4

Bratislava - Záhorská Bystrica

hodnotenie

Základná škola s MŠ, Hargašova 5-

Nová Bystrica

hodnotenie

Základná škola s MŠ, Nová Bystrica 6866,3
Základná škola s MŠ, Vychylovka 687-

Považská Bystrica

hodnotenie

Zákl.škola sv.Augustína, Moyzesova 17,0
Základná škola, m. č. Milochov 224-
Základná škola, m. č. Považská Teplá 181-
Základná škola, m.č. Považ.Podhradie 169-
Základná škola, Nemocničná 26,3
Základná škola, Sídl. Rozkvet 20476,2
Základná škola, Sídl. SNP 14846,0
Základná škola, Sídl. Stred 17,1
Základná škola, Slov. partizánov 539,3
Základná škola, Slovanská 78,4
Základná škola, Školská 107,7
Základná škola s MŠ, Považské Podhradie 169-
Základná škola s MŠ, m. č. Považská Teplá 181-

Stará Bystrica

hodnotenie

Základná škola s MŠ, Stará Bystrica 6806,9