Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "SOŠ Zvolen"

Lučenec

hodnotenie

Stredná odborná škola, Zvolenská cesta 833,4

Zvolen

hodnotenie

SOŠ drevárska, Lučenecká 174,7
SOŠ podnikania, ul. Nám. Mládeže 174,3
SOŠ technická, J. Švermu 14,9
Spojená škola - OA, Lieskovská cesta 1-
SPŠ dopravná, Sokolská 944,2
Stred. zdravot. škola, J. Kozáčeka 46,4
Stredná odborná škola, Jabloňová 13513,7
Súkr. SOŠ scén. výtvar., Kalinčiakova 87-
Súkr.stred.umel.škola, Môťovská cesta 8164-