Portál základných a stredných škôl
Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "SOŠ Trnava"

Trnava

hodnotenie

Obchodná akadémia, Kukučínova 28,6
Ped.a soc.akad.bl.Laury, Kalinčiakova 243,0
SOŠ automobilová, Coburgova 394,6
SOŠ elektrotechnická, Sibírska 14,6
SOŠ obchodu a služieb, Lomonosovova 64,1
SOŠ poľn. a služ. na v., Zavarská 95,0
SOŠ polytechnická, Koniarekova 17-
SPŠ, Komenského 14,7
SPŠ dopravná, Študentská 236,8
SPŠ stavebná, Lomonosovova 75,9
Str. zdravot. škola, Daxnerova 67,0
Súkr. SOŠ Gos-Sk, Ferka Urbánka 193,2