Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "SOŠ Trenčín"

Trenčín

hodnotenie

Dopravná akadémia, Školská 663,2
OA Milana Hodžu, Martina Rázusa 18,4
Pedagog. a soc.akadémia, 1. mája 76,5
SOŠ letecko-technická, Legionárska 1604,5
SOŠ obchodu a služieb, Jilemnického 245,0
SOŠ podnikania, Veľkomoravská 144,5
SOŠ stavebná, Staničná 44,9
Stredná odbor.umel.škol, Staničná 86,5
Stredná odborná škola, Pod Sokolice 144,6
Stredná zdravot. škola, J. Braneckého 47,9
Súkr.stred.odbor.škola, Ul.gen.M.R.Štefánika 3792,6