Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "SOŠ Trenčín"

Trenčín

hodnotenie

Dopravná akadémia, Školská 663,8
OA Milana Hodžu, Martina Rázusa 18,0
Pedagog. a soc.akadémia, 1. mája 76,6
SOŠ letecko-technická, Legionárska 1605,8
SOŠ obchodu a služieb, Jilemnického 245,1
SOŠ stavebná, Staničná 45,8
Stredná odbor.umel.škol, Staničná 85,5
Stredná odborná škola, Pod Sokolice 145,9
Stredná zdravot. škola, J. Braneckého 47,3
Súkr.stred.odbor.škola, Ul.gen.M.R.Štefánika 3793,9