Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "SOŠ Prešov"

Prešov

hodnotenie

Hotelová akadémia, Baštová 327,2
Obchodná akadémia, Volgogradská 36,8
Pedagogická a soc.akad., Kmeťovo stromoradie 57,2
SOŠ dopravná, Konštantínova 24,6
SOŠ obchodu a služieb, Sídl. dukl. hrdinov 33,6
SOŠ podnikania, Masarykova 245,5
SOŠ technická, Volgogradská 13,6
Spojená škola - SLŠ, Kollárova 103,8
SPŠ elektrotechnická, Plzenská 18,5
SPŠ stavebná, Plzenská 105,6
SPŠ strojnícka, Duklianska 15,1
Str. priemyselná škola, Bardejovská 244,4
Str. zdravotnícka škola, Kmeťovo stromoradie 15,6
Str. zdravotnícka škola, Sládkovičova 366,7
Stredná odborná škola, Košická 203,6
Stredná umelecká škola, Vodárenská 34,4
Súkr. hotelová akadémia, Volgogradská 8-
Súkr. obchod. akad. ESO, Volgogradská 13-
Súkr. obchodná akadémia, Petrovianska 34-
Súkr. SOŠ pôšt a tel., Masarykova 2-
Súkr.hotel.akadémia ESO, Volgogradská 13-
Súkromná SOŠ, Masarykova 2-
Súkromná SOŠ, Pod Kalváriou 363,6
Súkromná SOŠ ELBA, Smetanova 2-