Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "SOŠ Nové"

Bratislava - Nové Mesto

hodnotenie

Hotelová akadémia, Mikovíniho 16,9
Obchodná akadémia, Račianska 1076,7
SOŠ polygrafická, Račianska 1905,2
Spojená škola - SOŠ, Račianska 78-
Stredná odborná škola, Račianska 1054,5
Súkromná SOŠ HOST, Riazanská 753,8

Čadca

hodnotenie

Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu, Ul. 17. novembra 27015,3
SOŠ obchodu a služieb, Ul. 17. novembra 25794,1

Kysucké Nové Mesto

hodnotenie

SOŠ strojnícka, Športová 13265,8
Spojená škola-SPŠ, Nábrežná 13256,6

Nové Mesto nad Váhom

hodnotenie

Stredná odborná škola, Bzinská 115,5
Stredná odborná škola, Piešťanská 80-

Nové Zámky

hodnotenie

SOŠ hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 34,1
SŠ - SPŠE S. A. Jedlika, Komárňanská 286,5
Stredná odborná škola, Jesenského 12,5
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nitrianska cesta 61-
Stredná odborná škola stavebná (s VJM), Nitrianska cesta 616,2
Stredná zdravot. škola, Pod kalváriou 14,5

Topoľčany

hodnotenie

Obchodná akadémia, Inovecká 20415,9
Stredná zdravot. škola, 17. novembra 10565,3