Portál základných a stredných škôl
Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "SOŠ Nové"

Bratislava - Nové Mesto

hodnotenie

Hotelová akadémia, Mikovíniho 16,8
Obchodná akadémia, Račianska 1077,0
SOŠ polygrafická, Račianska 1904,3
Spojená škola - SOŠ, Račianska 78-
Stredná odborná škola, Račianska 1055,1
Súkromná SOŠ HOST, Riazanská 754,1

Kysucké Nové Mesto

hodnotenie

SOŠ strojnícka, Športová 13265,2
Spojená škola-SPŠ, Nábrežná 13256,3

Nové Mesto nad Váhom

hodnotenie

Stredná odborná škola, Bzinská 115,5
Stredná odborná škola, Piešťanská 80-

Nové Zámky

hodnotenie

SOŠ obchodu a služieb, Zdravotnícka 35,3
SŠ - SPŠE S. A. Jedlika, Komárňanská 287,2
Stredná odborná škola, Jesenského 13,4
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nitrianska cesta 61-
Stredná odborná škola stavebná (s VJM), Nitrianska cesta 615,4
Stredná zdravot. škola, Pod kalváriou 15,0