Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "SOŠ Nitra"

Nitra

hodnotenie

Obchodná akadémia, Bolečkova 26,1
SOŠ polytechnická, Dvorčanská 6295,7
SOŠ potravinárska, Cabajská 64,3
Spojená školaSPŠP.HA.ŠG, Slančíkovej 27,6
SPŠ stavebná, Cabajská 47,1
Stredná odb. škola vet., Dražovská 144,4
Stredná odborná škola, Cintorínska 44,7
Stredná odborná škola, Levická 403,8
Stredná odborná škola, Nábrežie mládeže 1-
Stredná priem. škola, Fraňa Kráľa 207,8
Stredná zdravot. škola, Farská 238,1
Súkr.stred.umelec.škola, Škultétyho ul. 1-
Súkromná SOŠ ANIMUS, Levická cesta 403,1