Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "SOŠ Nitra"

Nitra

hodnotenie

Obchodná akadémia, Bolečkova 25,7
SOŠ polytechnická, Dvorčanská 6294,9
SOŠ potravinárska, Cabajská 63,8
Spojená školaSPŠP.HA.ŠG, Slančíkovej 28,1
SPŠ stavebná, Cabajská 46,2
Stredná odb. škola vet., Dražovská 144,5
Stredná odborná škola, Cintorínska 43,8
Stredná odborná škola, Levická 402,8
Stredná odborná škola, Nábrežie mládeže 1-
Stredná priem. škola, Fraňa Kráľa 207,2
Stredná zdravot. škola, Farská 237,7
Súkr.stred.umelec.škola, Škultétyho ul. 1-
Súkromná SOŠ ANIMUS, Levická cesta 402,8