Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "SOŠ Bratislava"

Bratislava - Devínska Nová Ves

hodnotenie

SOŠ, Jána Jonáša 55,5

Bratislava - Dúbravka

hodnotenie

Pedag.a sociál.akadémia, Bullova 26,7
SPŠ elektrotechnická, Karola Adlera 55,9
Súkr. SOŠ veterinárna, Bullova 25,9

Bratislava - Karlova Ves

hodnotenie

Škola úžit.výtvarníctva, Dúbravská cesta 116,3

Bratislava - Nové Mesto

hodnotenie

Hotelová akadémia, Mikovíniho 16,5
Obchodná akadémia, Račianska 1076,7
SOŠ polygrafická, Račianska 1904,2
Spojená škola - SOŠ, Račianska 78-
Stredná odborná škola, Račianska 1054,3
Súkromná SOŠ HOST, Riazanská 753,6

Bratislava - Petržalka

hodnotenie

Obchodná akadémia, Dudova 44,2
Obchodná akadémia, Hrobákova 116,3
Obchodná akadémia AMOS, Holíčska 2-
S-športová SOŠ, M. C. Sklodowskej 1-
SOŠ, Farského 94,6
SOŠ podnikania, Strečnianska 204,3
SOŠ technická, Vranovská 4-
SPŠ elektrotechnická, Hálova 165,1
Súkr. obchodná akadémia, Kremnická 26-
Súkr. SUŠ animov.tvorby, Vlastenecké námestie 15,9
Súkromná SOŠ, Lachova 1-
Súkromná SOŠ, Vranovská 4-
SZŠ, Strečnianska 204,8

Bratislava - Podunajské Biskupice

hodnotenie

Súkr. hotelová akadémia, Biskupická 21-
Súkr. obchodná akadémia, Dudvážska 6-
Súkromná SOŠ, Bieloruská 1-
Súkromná stredná pedagogická škola, Bieloruská 1-

Bratislava - Rača

hodnotenie

SOŠ, Hlinícka 14,8
SOŠ, Na pántoch 94,3
SOŠ knih.a inf.štúdií, Kadnárova 75,5

Bratislava - Ružinov

hodnotenie

Obchodná akadémia, Nevädzová 35,3
SOŠ, Ružinovská 13,2
SOŠ dopravná, Sklenárova 9-
SOŠ drevárska, Pavlovičova 3-
SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 504,1
SOŠ obch.a služieb, Sklenárova 16,0
SPŠ dopravná, Kvačalova 204,7
SPŠ stavebná, Drieňová 35-
SPŠSaG, Drieňová 356,3
Stred. odborná škola, Svätoplukova 24,2
Stredná odborná škola, Ivanská cesta 214,3
Súkr. ped. a soc. akad, Ružová Dolina 29-
Súkr.str.umelecká škola, Ivanská cesta 21-
SUŠ scénic.vytvarníctva, Sklenárova 75,1
SZŠ, Záhradnícka 447,1

Bratislava - Staré Mesto

hodnotenie

SOŠ elektr. Frassatiho, Vazovova 122,5
SOŠ geodetická, Vazovova 14-
SPŠ elektrotechnická, Zochova 96,8
SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie 56,2

Bratislava - Vajnory

hodnotenie

SOŠ elektrotechnická, Rybničná 593,1