Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "SOŠ Bratislava"

Bratislava - Devínska Nová Ves

hodnotenie

Súkr. SOŠ Duálna akadémia, Jána Jonáša 55,1

Bratislava - Dúbravka

hodnotenie

SOŠ pedagogická, Bullova 26,6
SPŠ elektrotechnická, Karola Adlera 57,6
Súkr. SOŠ veterinárna, Pod brehmi 6/A-

Bratislava - Karlova Ves

hodnotenie

Škola umeleckého priemyslu, Dúbravská cesta 116,0

Bratislava - Nové Mesto

hodnotenie

Hotelová akadémia, Mikovíniho 16,4
Obchodná akadémia, Račianska 1077,2
SOŠ beauty služieb, Račianska 1055,4
SOŠ polygrafická, Račianska 1906,6
Spojená škola - SOŠ, Račianska 78-
Súkromná SOŠ HOST, Riazanská 754,3

Bratislava - Petržalka

hodnotenie

Obchodná akadémia, Dudova 45,7
Obchodná akadémia, Hrobákova 116,6
S-športová SOŠ, M. C. Sklodowskej 1-
SOŠ, Farského 93,9
SOŠ podnikania, Strečnianska 203,9
SOŠ technická, Vranovská 4-
SPŠ elektrotechnická, Hálova 165,5
Súkr. obchodná akadémia, Kremnická 26-
Súkr. ŠUP, Vlastenecké námestie 15,6
Súkromná SOŠ, Lachova 1-
Súkromná SOŠOOaM, Vranovská 43,7
SZŠ, Strečnianska 206,6

Bratislava - Podunajské Biskupice

hodnotenie

Súkr. hotelová akadémia, Biskupická 21-
Súkr. obchodná akadémia, Dudvážska 6-
Súkr. SOŠ pedagogická, Bieloruská 1-
Súkromná SOŠ, Bieloruská 1-

Bratislava - Rača

hodnotenie

SOŠ - HSaO, Na pántoch 94,1
SOŠ - IT, Hlinícka 16,4
SOŠ masmed. a inf. št., Kadnárova 76,6

Bratislava - Ružinov

hodnotenie

Obchodná akadémia, Nevädzová 36,0
SOŠ dopravná, Kvačalova 20-
SOŠ drevárska, Pavlovičova 3-
SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 505,5
SOŠ kaderníctva a vizáž., Svätoplukova 25,2
SOŠ obch.a služieb, Sklenárova 16,6
SOŠ technológií a remes., Ivanská cesta 214,4
SPŠ dopravná, Kvačalova 205,9
SPŠ stavebná, Drieňová 35-
SPŠSaG, Drieňová 356,4
Súkr. ped. a soc. akad, Ružová Dolina 29-
Súkr. SOŠ, Exnárova 204,8
Súkromná ŠUP, Ivanská cesta 216,7
SZŠ, Záhradnícka 447,8
Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 76,4

Bratislava - Staré Mesto

hodnotenie

SOŠ elektr. Frassatiho, Vazovova 123,1
SOŠ geodetická, Vazovova 14-
SPŠ elektrotechnická, Zochova 98,1
SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie 57,5

Bratislava - Vajnory

hodnotenie

SOŠ elektrotechnická, Rybničná 594,7