Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "SOŠ Bratislava"

Bratislava - Devínska Nová Ves

hodnotenie

SOŠ, Jána Jonáša 55,5

Bratislava - Dúbravka

hodnotenie

Pedag.a sociál.akadémia, Bullova 26,1
SPŠ elektrotechnická, Karola Adlera 56,5
Súkr. SOŠ veterinárna, Bullova 2-

Bratislava - Karlova Ves

hodnotenie

Škola úžit.výtvarníctva, Dúbravská cesta 117,1

Bratislava - Nové Mesto

hodnotenie

Hotelová akadémia, Mikovíniho 16,9
Obchodná akadémia, Račianska 1076,7
SOŠ polygrafická, Račianska 1905,2
Spojená škola - SOŠ, Račianska 78-
Stredná odborná škola, Račianska 1054,5
Súkromná SOŠ HOST, Riazanská 753,8

Bratislava - Petržalka

hodnotenie

Obchodná akadémia, Dudova 45,2
Obchodná akadémia, Hrobákova 117,0
S-športová SOŠ, M. C. Sklodowskej 1-
SOŠ, Farského 95,4
SOŠ podnikania, Strečnianska 203,8
SOŠ technická, Vranovská 4-
SPŠ elektrotechnická, Hálova 164,8
Súkr. obchodná akadémia, Kremnická 26-
Súkr. SUŠ animov.tvorby, Vlastenecké námestie 16,7
Súkromná SOŠ, Lachova 1-
Súkromná SOŠ, Vranovská 4-
SZŠ, Strečnianska 205,9

Bratislava - Podunajské Biskupice

hodnotenie

Súkr. hotelová akadémia, Biskupická 21-
Súkr. obchodná akadémia, Dudvážska 6-
Súkromná SOŠ, Bieloruská 1-
Súkromná stredná pedagogická škola, Bieloruská 1-

Bratislava - Rača

hodnotenie

SOŠ, Hlinícka 15,1
SOŠ, Na pántoch 94,2
SOŠ knih.a inf.štúdií, Kadnárova 76,1

Bratislava - Ružinov

hodnotenie

Obchodná akadémia, Nevädzová 35,9
SOŠ, Ružinovská 14,2
SOŠ dopravná, Kvačalova 20-
SOŠ drevárska, Pavlovičova 3-
SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 504,1
SOŠ obch.a služieb, Sklenárova 16,8
SPŠ dopravná, Kvačalova 205,6
SPŠ stavebná, Drieňová 35-
SPŠSaG, Drieňová 356,5
Stred. odborná škola, Svätoplukova 24,6
Stredná odborná škola, Ivanská cesta 214,6
Súkr. ped. a soc. akad, Ružová Dolina 29-
Súkr.str.umelecká škola, Ivanská cesta 216,2
SUŠ scénic.vytvarníctva, Sklenárova 75,5
SZŠ, Záhradnícka 447,6

Bratislava - Staré Mesto

hodnotenie

SOŠ elektr. Frassatiho, Vazovova 123,6
SOŠ geodetická, Vazovova 14-
SPŠ elektrotechnická, Zochova 97,4
SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie 56,5

Bratislava - Vajnory

hodnotenie

SOŠ elektrotechnická, Rybničná 594,4