Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "SOŠ Žilina"

Žilina

hodnotenie

Dopravná akadémia, Rosinská cesta 23,4
Obch.akadémia sv.T.Akv., Vysokoškolákov 134,8
Obchodná akadémia, Veľká okružná 326,1
SOŠ elektrotechnická, Komenského 504,8
SOŠ podnikania, Sasinkova 453,3
SOŠ poľ. a sl. na vid., Predmestská 824,7
SOŠ stavebná, Tulipánova 21,8
SOŠ sv. J. Robotníka, Saleziánska 184,8
Spojená škola-SOŠ, Hlavná 22,5
Spojená škola-SOŠ drev., Rosinská cesta 43,9
Spojená škola-SOŠOaS, Hlinská 314,8
SPŠ stavebná, Veľká okružná 256,5
Stredná zdrav. škola, Hlboká cesta 234,8
Súkr. obchodná akadémia, Jarná 133,2
Súkr. SOŠ spol. strav., Závodská cesta 2961-
Súkr.stredná umel.škola, Hálkova 226,2
Súkromná SOŠ, Saleziánska 18-