Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "SOŠ Žilina"

Žilina

hodnotenie

Dopravná akadémia, Rosinská cesta 23,5
Obch.akadémia sv.T.Akv., Vysokoškolákov 134,0
Obchodná akadémia, Veľká okružná 325,7
SOŠ elektrotechnická, Komenského 505,2
SOŠ podnikania, Sasinkova 453,5
SOŠ poľ. a sl. na vid., Predmestská 824,4
SOŠ stavebná, Tulipánova 22,2
SOŠ sv. J. Robotníka, Saleziánska 185,2
Spojená škola-SOŠ, Hlavná 22,4
Spojená škola-SOŠ drev., Rosinská cesta 4-
Spojená škola-SOŠOaS, Hlinská 314,4
SPŠ stavebná, Veľká okružná 256,2
Stredná zdrav. škola, Hlboká cesta 235,6
Súkr. obchodná akadémia, Jarná 133,0
Súkr. SOŠ spol. strav., Závodská cesta 2961-
Súkr.stredná umel.škola, Hálkova 225,5
Súkromná SOŠ, Saleziánska 184,6