Portál základných a stredných škôl
Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "Gym Nové"

Bratislava - Nové Mesto

hodnotenie

Gymnázium L.Novomeského, Tomášikova 26,6
Súkromné gymnázium, Česká 107,5
Škola pre mimoriadne nadané deti - Gymnázium, Teplická 79,6

Bratislava - Ružinov

hodnotenie

1. súkromné gymnázium, Bajkalská 208,2

Kysucké Nové Mesto

hodnotenie

Gymnázium, Komenského 13575,9

Nové Mesto nad Váhom

hodnotenie

Bilingv.slov.špan.gymn., Športová 41-
Gymnázium M.R.Štefanika, Športová 416,8
Spoj.šk.- Gym.sv.Jozefa, Klčové 874,2

Nové Zámky

hodnotenie

Gymnázium, M. R. Štefánika 166,1
Gymnázium P.Pázmáňa VJM, Letomostie 35,1