Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "Gym Košice"

Košice - Dargovských Hrdinov

hodnotenie

Gymn. sv. E. Steinovej, Charkovská 1-
Gymnázium, Exnárova 10-

Košice - Juh

hodnotenie

Gymnázium, Alejová 16,2
Súkr.šport.gymnázium, Užhorodská 39-

Košice - Nad jazerom

hodnotenie

Súkromné 8-r. gymnázium, Galaktická 9-
Súkromné gymnázium, Dneperská 14,0
Súkromné gymnázium, Galaktická 9-

Košice - Sever

hodnotenie

Gymnázium, Park mládeže 56,9

Košice - Sídlisko KVP

hodnotenie

Gymnázium sv.koš.mučen., Čordákova 50-
Súkr.sp.škola-Gymnázium, Starozagorská 8-

Košice - Staré Mesto

hodnotenie

Evanjelické gymnázium, Škultétyho 108,0
Gymn. sv. T. Akvinského, Zbrojničná 36,5
Gymnázium, Poštová 98,9
Gymnázium, Šrobárova 17,1
Gymnázium a ZŠ s VJM, Kuzmányho 65,9
Gymnázium M.R.Štefánika, Nám. L. Novomeského 45,0
Premonštrátske gymnázium, Kováčska 28-

Košice - Vyšné Opátske

hodnotenie

Gymnázium, Opatovská 73,7

Košice - Západ

hodnotenie

Gymnázium, Trebišovská 126,0
Súkr. gymnázium FUTURUM, Trieda SNP 61-
Súkromné gymnázium, Katkin park 2-
Súkromné gymnázium, Petzvalova 4-