Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "Gym Košice"

Košice - Dargovských Hrdinov

hodnotenie

Gymn. sv. E. Steinovej, Charkovská 16,7
Gymnázium, Exnárova 10-

Košice - Juh

hodnotenie

Gymnázium, Alejová 16,8
Súkr. stredná športová škola, Užhorodská 39-

Košice - Nad jazerom

hodnotenie

Súkromné gymnázium, Dneperská 1-

Košice - Sever

hodnotenie

Gymnázium, Park mládeže 56,7

Košice - Sídlisko KVP

hodnotenie

Gymnázium sv.koš.mučen., Čordákova 50-
Súkr.sp.škola-Gymnázium, Starozagorská 8-

Košice - Staré Mesto

hodnotenie

Evanjelické gymnázium, Škultétyho 108,3
Gymn. sv. T. Akvinského, Zbrojničná 37,1
Gymnázium, Poštová 99,4
Gymnázium, Šrobárova 16,6
Gymnázium a ZŠ s VJM, Kuzmányho 67,7
Gymnázium M.R.Štefánika, Nám. L. Novomeského 46,0
Premonštrátske gymnázium, Kováčska 28-

Košice - Vyšné Opátske

hodnotenie

Gymnázium, Opatovská 74,2

Košice - Západ

hodnotenie

Gymnázium, Trebišovská 126,8
Súkr. gymnázium FUTURUM, Grešákova 1-
Súkromné gymnázium, Katkin park 26,4